[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
1. Elementy składowe kompetencji komunikacyjnych nauczycieli i warunki ich efektywnego działania
2. Znaczenie emisji głosu dla nauczycieli i pedagogów. Definiowanie terminu emisja głosu
3. Budowa i działanie aparatu głosowego
3.1. Aparat oddechowy, cechy oddechu, rodzaje oddechu, typy oddychania
3.2. Układ fonacyjny, ataki dźwięku
3.3. Układ artykulacyjny
3.4. Rezonans i rodzaje rezonatorów
3.5. Dykcja i czynniki wpływające na dykcję
4. Ćwiczenia doskonalące technikę mówienia
4.1. Ćwiczenia doskonalące technikę oddechową
4.2. Ćwiczenia doskonalące fonację, artykulatory i artykulację
4.3. Ćwiczenia doskonalące dykcję
5. Elementy retoryki i jej znaczenie w praktyce pedagogicznej
6. Przyczyny występowania problemów z głosem u nauczycieli. Profilaktyka i zapobieganie zaburzeniom głosu
7. Najczęstsze błędy emisyjne
Podsumowanie
Bibliografia
Wykaz rysunków i tabel
Podziękowania

Skip to content