[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Taksonomiczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Studium przypadku – województwo podkarpackie

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Wstęp

ROZDZIAŁ I

Rozwój społeczno-gospodarczy. Zarys problematyki

Wprowadzenie

1.1. Przegląd pojęć związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym

1.2. Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego

1.3. Mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego

1.4. Przegląd badań nad rozwojem społeczno-gospodarczym województw Polski w latach 1999–2014

Podsumowanie

ROZDZIAŁ II

Wybrane metody taksonomiczne w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych

Wprowadzenie

2.1. Podstawowe zagadnienia taksonomii

2.2. Etapy postępowania przy stosowaniu metod taksonomicznych

2.2.1. Dobór zmiennych diagnostycznych

2.2.2. Sposoby normalizacji zmiennych

2.2.3. Ogólne założenia wybranych metod porządkowania liniowego obiektów

2.2.4. Miary podobieństwa wyników porządkowania liniowego obiektów

2.2.5. Prognozowanie wartości miary syntetycznej

2.3. Metody grupowania obiektów

2.3.1. Podstawowe zagadnienia klasyfikacji

2.3.2. Założenia metodyczne wybranych metod klasyfikacji obiektów

2.3.3. Ocena wyników klasyfikacji

2.4. Problem dokładności danych statystycznych wykorzystywanych w analizach zjawisk złożonych

Podsumowanie

ROZDZIAŁ III

Dobór zmiennych diagnostycznych do badań taksonomicznych oraz porządkowanie liniowe województw Polski pod względem poziomu rozwoju społeczno- -gospodarczego

Wprowadzenie

3.1. Zestaw potencjalnych zmiennych diagnostycznych opisujących poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw

3.2. Dobór zmiennych diagnostycznych

3.3. Wykorzystanie miar syntetycznych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski w latach 1999–2014

3.4. Porównanie zgodności wyników uzyskanych zastosowanymi metodami porządkowania liniowego

3.5. Uwzględnienie niepewności pomiaru zmiennych diagnostycznych w budowie miary syntetycznej

Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV

Klasyfikacja województw Polski pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego

Wprowadzenie

4.1. Zastosowanie metody Warda do klasyfikacji województw pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego

4.1.1. Grupy województw podobnych w 1999 roku

4.1.2. Grupy województw podobnych w 2014 roku

4.2. Wykorzystanie metody k-średnich w grupowaniu województw pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego

4.2.1. Wyniki klasyfikacji województw dla 1999 roku

4.2.2. Wyniki klasyfikacji województw dla 2014 roku

4.3. Metoda k-medoidów w klasyfikacji województw pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego

4.3.1. Wydzielone grupy województw w 1999 roku

4.3.2. Wydzielone grupy województw w 2014 roku

4.4. Ocena zgodności wyników grupowania województw otrzymanych za pomocą zastosowanych metod

Podsumowanie

ROZDZIAŁ V

Taksonomiczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w latach 1999–2014

Wprowadzenie

5.1. Województwo podkarpackie w strukturze regionalnej kraju pod względem wartości zmiennych diagnostycznych określających poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw

5.2. Pozycja województwa podkarpackiego w rankingu województw Polski w świetle wyników zastosowanych metod porządkowania liniowego obiektów

5.3. Województwo podkarpackie w świetle wyników zastosowanych metod grupowania

5.4. Prognozy poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego na lata 2015–2017

5.5. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w przekroju powiatów

5.5.1. Dynamiczny dobór zmiennych diagnostycznych

5.5.2. Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego obiektów w ocenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów

5.5.3. Porównanie zgodności wyników porządkowania liniowego powiatów

5.5.4. Prognozy poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego na lata 2015–2017

5.5.5. Metody grupowania w ocenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego

Podsumowanie

Zakończenie

Aneks

Literatura

Spis tabel

Spis rysunków

Skip to content