[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Teatralne i muzyczne instytucje zawodowe w Rzeszowie 1944–1975

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Instytucje teatralne i muzyczne Rzeszowa, będące przedmiotem badań, odgrywały ważną rolę w życiu kulturalnym mieszkańców mia­sta, a także trwale wpisały się w jego kulturalną panoramę. (…) Ini­cjując ciekawe cykle imprez, jak: Rzeszowskie Spotkania Teatralne, Dni Muzyki Kameralnej, Rzeszowskie Spotkania Estradowe odegra­ły istotną rolę w popularyzacji Rzeszowa. Wspomniane imprezy, z któ­rych część także obecnie cieszy się ogromnym powodzeniem, w znacznym stopniu zdecydowały o obliczu kulturalnym miasta i re­gionu. Były ogromną szansą dla Rzeszowa, który przez kilka dni trwa­nia imprez gościł znakomitych artystów zarówno polskich, jak i za­granicznych, był centrum zainteresowania prasy, radia, polityków. Mieszkańcy Rzeszowa czerpali ogromną satysfakcję z faktu, że to właśnie oni byli gospodarzami, współtwórcami ogólnopolskiego wy­darzenia kulturalnego.

Spis treści: ROZDZIAŁ I: Tradycje kulturalne Rzeszowa do 1944 roku, ROZDZIAŁ II: Polityka kulturalna państwa polskiego w latach 1944–1975, ROZDZIAŁ III: Struktury organizacyjne, warunki lokalowe i finansowe zawodowych instytucji teatralnych i muzycznych Rzeszowa w latach 1944–1975 (Struktury organizacyjne, Warunki lokalowe, Warunki finansowe), ROZDZIAŁ IV: Działalność upowszechniająca zawodowych instytucji teatralnych Rzeszowa w latach 1944–1975 (Państwowy Teatr im. W. Siemaszkowej, Państwowy Teatr Lalki i Aktora „Kacperek”), ROZDZIAŁ V: Działalność upowszechniająca zawodowych instytucji muzycznych Rzeszowa w latach 1944–1975, (Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Estradowych, Państwowa Filharmonia im. A. Malawskiego), ROZDZIAŁ VI: Działalność POP PZPR w zawodowych instytucjach teatralnych i muzycznych Rzeszowa, Zakończenie, Bibliografia, Aneksy, Spis tabel i schematów, Wykaz skrótów, Indeks nazwisk.

Skip to content