[wcas-search-form]

32.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Tematy i Konteksty. Dzisiaj i jutro poetyki, nr 3(8)/2013

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wprowadzenie Marek Stanisz, Stanisław Uliasz Poetyka (w) przyszłości   Dzisiaj i jutro poetyki Dorota Korwin-Piotrowska Życie pośmiertne poetyki   Teresa Kostkiewiczowa Poetyka dawniej i dziś   Seweryna Wysłouch Uczyć poetyk – dawnych i nowych!   Joanna ślósarska Poetyka jako chwyt   Edward Kasperski Poetyka jako dyskurs   Magdalena Saganiak Poetyka opisowa wśród współczesnych nauk o literaturze   Jerzy Madejski Poetyka trzecia   Krzysztof Koehler Czy można zapomnieć o poetyce? W badaniach nad literaturą dawną   Maciej Pieczyński Poetyka jako instruktaż interpretacyjny. Perspektywy wykorzystania aparatury pojęciowej nowożytnej wiedzy o literaturze w badaniach historycznoliterackich   Renata Gadamska-Serafin Poetyka – estetyka – metafizyka   Rafał Pokrywka Powieść autobiograficzna – kariera pojęcia   Alfred Gall Poetyka i doświadczenie ekstremalne: o retoryce w pisaniu o Gułagu   Arkadiusz Sylwester Mastalski Konceptualizacja w procesie interpretacji wersologicznej (na przykładzie Majowych wojen Marcina świetlickiego)   Elżbieta Winiecka Poetyka i e-literatura   Arkadiusz Luboń Poetyka i ludologia: badania literackie a studia nad grami   Ольга Червинская Украинская литературная теория ХХ века в контексте идеи кризиса и смерти поэтики   Роман Дзык От поэтики А. Потебни к теории интертекстуальности   Barbara Matusiak Poetyka w liceum… Zstąpmy na ziemię!   Mirosław Skrzypczyk „Wolałbym nie” – szkolne życie poetyki   Mariusz Kalandyk Literatura. Nieszczęśliwy polonista i płynna nowoczesność   Interpretacje i rozprawy Kazimierz Braun Kulturowy wymiar Za kulisami Cypriana Norwida   Anton Repoň Ideał szczęścia rodzinnego w powieści Szczęście rodzinne Lwa N. Tołstoja   Rafał Moczkodan „Kontynenty” (marzec 1961 – grudzień 1966)   Kamil Dźwinel Kilka uwag o komunikacyjnych aspektach ironii w poezji Stanisława Barańczaka   Wojciech J. Podgórski Szkoła Juliusza Nowaka-Dłużewskiego. Powinowactwa historycznoliterackie   Recenzje i przeglądy Mieczysław Inglot „Wir sind alle mehr oder weniger in Galizien geboren”   Anna Marta Dworak Niewygodny romantyk – zapomniana twórczość hrabiego Henryka Rzewuskiego Kazimierz Prus Nowa słowacka praca o Iwanie Turgieniewie Jolanta Pasterska Pasjans na dwóch   Arkadiusz Luboń Biograficzne puzzle. Czytając Emigracje intymne Agnieszki Nęckiej   Sprawozdania i komunikaty Anna Marta Dworak Konferencja naukowa „Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii” Jolanta Pasterska Profesor Andrzej Busza laureatem Nagrody Literackiej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą za rok 2013   Janusz Pasterski Jubileusz pięćdziesięciolecia polonistyki rzeszowskiej   Arkadiusz Luboń Konferencja naukowa „Zesłania i powroty. Twórczość Józefa Bujnowskiego”   Uzupełnienie

Skip to content