[wcas-search-form]

60.48 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Tematy i Konteksty. Gatunki – znaki (swoich?) czasów, nr 12(17)/2022

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

GATUNKI – ZNAKI (SWOICH?) CZASÓW
Dorota Korwin-Piotrowska
Testowanie gatunku, testowanie gatunkiem
Agnieszka Ziołowicz
Historyk literatury wśród gatunków mowy. Przypadek Stanisława Pigonia
Krzysztof Garczarek
O biograficznych aluzjach do rzeczywistości w poezji. Wprowadzenie teoretycznoliterackie
Przemysław Pietrzak
Genologia wobec rewolucji cyfrowej. Przypadek reportażu
Maria Berkan-Jabłońska
Wspomnienia wygnanki Pauliny Krakowowej – robinsonada z perspektywy kobiecej. Re-lektura
Natalia Rozinkewycz
Reprezentatywność cech gatunkowych trawelogu w porównaniu z innymi gatunkami literackimi
Magda Nabiałek
Szopka – między sacrum a profanum. Genologia widowiska
Agnieszka Nurzyńska-Kozak
Znaczenia pieśni w wierszu Do obywatela Johna Brown
Szymon Brucki
Między piosenką poetycką a poezją śpiewaną – twórczość Mirosława Czyżykiewicza w perspektywie genologicznej
Alfred Gall
Fantastyka naukowa jako bajka? Rozważania nad Bajkami robotów Stanisława Lema
Bernadetta Kuczera-Chachulska
O „podkarpackich” wierszach do braci (w stronę antropologii listu poetyckiego; rekonesans)
Grażyna Maroszczuk
Rozmowy istotne „wobec zgiełku spraw nieistotnych”. O interlokucjach Wiesława Myśliwskiego i Tomasza Bocheńskiego. Prolegomena
Ołena Bondarewa
Gatunek dramatu „rewolucyjnego”: transgresje i narodowe matryce genologiczne w kontekście ukraińskich rewolucji XXI wieku
Andrzej Juchniewicz
Dlaczego zwierzęta? Poemat o miejskiej rzeźni jako narracja zookrytyczna
Beata Dul
Analiza genologiczna podcastu kryminalnego na wybranych przykładach
Anastasija Trofymenko
Geneza horroru jako gatunku

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Bożena Mazurkowa
Przywołania i deskrypcje ruin w dzienniku podróży Walerii Tarnowskiej do Italii
Kazimierz Braun
Teatralizacje Cypriana Norwida
Paulina Duszyca
„Dusza moja była pełna skarbów bożych od dawna, lecz nie było w niej miłości”. Owoce medytacji Juliusza Słowackiego
Kazimierz Maciąg
„Natchnienie poezji było nie do wysłowienia ani opisania”. Uczta u Januszkiewicza i prelekcje w Collège de France wśród paryskich osobliwości w dzienniku Franciszka Salezego Gawrońskiego
Karolina Chyła
Wielkie zmiany w małym mieście. Dobre i złe spotkania z nowoczesnością w Promieniu Stefana Żeromskiego
Adrian Ligęza
Wyspa doktora Moreau Herberta George’a Wellsa – rewizja tropów mitologicznych
Piotr Sidorowicz
Czytając Znanieckiego i Carnapa. Studenckie lata Stefana Żółkiewskiego
Jowita Kosiba
Krąg mitów arturiańskich w twórczości Johna Ronalda Reuela Tolkiena i Andrzeja Sapkowskiego
Dariusz Piechota
Bizarne opowieści Dominiki Słowik
Mikołaj Głos
Matka Polka Destruktorka – dwa oblicza dysfunkcyjnego macierzyństwa (na przykładzie Szopki Zośki Papużanki i Gorzko, gorzko Joanny Bator)

RECENZJE I POLEMIKI
Krzysztof Prabucki
W kręgu historiografii czasów saskich
Adrianna Halwa
Obecność mitu tristanowskiego w nowoczesnej literaturze, filozofii i muzyce
Krzysztof Obremski
„Panorama badań aksjologicznych we współczesnym literaturoznawstwie polskim” (polemiczne dopowiedzenia)

Skip to content