[wcas-search-form]

66.96 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Tematy i Konteksty. Literatura w kręgu unijnych zbliżeń. W 450. rocznicę Unii Lubelskiej, nr 9(14)/2019

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści WPROWADZENIE Marek Stanisz, Grzegorz Trościński Literatura w kręgu unijnych zbliżeń. W 450. rocznicę Unii Lubelskiej Marek Stanisz, Grzegorz Trościński Literature in the Context of Unification Initiatives to Commemorate the 450th Anniversary of the Union of Lublin LITERATURA W KRĘGU UNIJNYCH ZBLIŻEŃ Magdalena Żardecka In varietate concordia. Nauki humanistyczne i ich wpływ na imaginarium społeczne Dorota Korwin-Piotrowska Wokół kategorii metaxú. Doświadczanie i wytwarzanie międzyludzkiego pogranicza za pomocą języka Jolanta Pasterska Modele polskiej prozy „unijnej”. Próba klasyfikacji Artur Bracki Różne modele i przestrzenie unii – przypadek Ukrainy Joanna Partyka Doświadczając historii: melancholia przeszłości w kulturach peryferyjnych na przykładzie Polski i Portugalii Dorota Gacka Przedunijne nadzieje i obawy kryjące się za obrazem średniowiecznych władców zawartym w Rozmowie Polaka z Litwinem (1564)  Dariusz Dybek Mikołaj Rej a „sprawa litewska” – uwagi Pana z Nagłowic o unii (lubelskiej) i Litwinach Radosław Rusnak Idea unii polsko-litewskiej w twórczości Jana Kochanowskiego Teresa Banaś-Korniak Pieśń o chwale Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uwagi o tradycji genologicznej Proporca albo Hołdu pruskiego Jana Kochanowskiego Jerzy Kroczak Jana Ponętowskiego wierszowana relacja o unii lubelskiej i sejmie 1569 roku Tomasz ślęczka „Niezadowoleni są, ale nie uciekać było spod Pskowa, a dotrwać do końca!” Jan Piotrowski o Litwinach Radosław Sztyber Pozorna unia… Rzeczpospolita, Polacy i rodzina narodów słowiańskich w Wywodzie Dembołęckiego (geneza – znaczenie – predestynacja) Andrzej Borkowski Konterfekt polsko-litewskich zbliżeń w poezji Wacława Potockiego (Ogród nie plewiony, Moralia) Dariusz Piotrowiak „Godne Księstwo Litewskie takiego klejnotu” – edycja krytyczna cyklu wierszy dotyczących Pogoni z Pocztu herbów Wacława Potockiego Krzysztof Obremski Wyciszana klęska unii lubelskiej: litewska odsiecz wiedeńska Roman Magryś Tolerancja religijna i integralność społeczeństwa polskiego w Opisie obyczajów za panowania Augusta III Jędrzeja Kitowicza Ewa Grzęda Saksonia i Saksończycy w świetle pamięci o uniach polsko-saskich w wybranych relacjach pamiętnikarskich Polaków z pierwszej połowy XIX wieku Jacek Lyszczyna Konstanty Gaszyński na Litwie Samir Sattarov Orient w twórczości „polskich poetów kaukaskich” (na przykładzie twórczości Tadeusza Łady-Zabłockiego, Władysława Strzelnickiego, Michała Butowta-Andrzejkowicza) Agata Demkowicz Polityczne, historyczne i kulturowe aspekty unii polsko-litewskiej w twórczości Józefa Weyssenhoffa Mariusz Chrostek Polacy, Żydzi i antysemityzm w publicystyce Ryszarda Ganszyńca Maria Rombel Literackie obrazy socjalistycznej Warszawy i frankistowskiego Madrytu w perspektywie geopoetyki i komparatystyki. Przykład powieści Zły Leopolda Tyrmanda i Ul Camilo José Celi Iryna Borysiuk History as Trauma: Death, Violence, and Loss in the Poetry of Taras Mel’nychuk Anna Wal Krzysztof Czyżewski a paryska „Kultura” Dalia Čiočytė Interpretacja politycznej agresji w dramacie Mariusa Ivaąkevičiusa Mistrz (Mistras, 2010) Magdalena Sukiennik Berlin – soczewka współczesnej Europy. Uwagi na marginesie książki Ewy Wanat Deutsche nasz. Reportaże berlińskie) Anna Rutka „Auch wir sind das Volk“. Zu Einwanderung und Ankommen in essayistischen Texten der jungen postmigrantischen Generation in Deutschland Grzegorz Jaśkiewicz Europa ohne Nationen. Robert Menasses Beitrag zur Gestaltung der Europäischen Union der Zukunft in Die Hauptstadt Dorota Miller Brex and the city. Cultural references in British, Polish and German newspaper articles on the British EU referendum ROZPRAWY I ARTYKUŁY Michał Nowakowski Hymenaeus abo wiersz godowy Pawła Mankiewicza na tle innych siedemnastowiecznych epitalamiów mieszczańskich Marcin Popławski W poszukiwaniu miejsc trzecich w podróżopisarstwie XIX wieku na przykładzie Tour through England Izabeli z Flemingów Czartoryskiej Agnieszka Czajkowska Czy są nam potrzebni „marni” poeci? Monika Kulesza Amazonka, malarka, zakonnica. O Celinie Michałowskiej Martyna Ujma Literackie odwołania w pismach filozoficznych Karola Libelta jako przykład dziewiętnastowiecznego myślenia komparatystycznego Maciej Szargot Treści religijne w wierszach dla dzieci Stanisława Jachowicza Barbara Szargot Tmou za láskou. Renarracja Quo vadis w słowackim musicalu Sławomir Bobowski Opowieść o „życiopisaniu”. Portret Emily Dickinson w filmie Cicha namiętność Terence’a Daviesa Adrian Uljasz Popularyzacja czytelnictwa oraz historii ojczystej w twórczości literackiej krakowskiej bajarki i animatorki kultury Marii Niklewiczowej Aleksander Janiszewski Dwie małe formy literackie Floriana Czarnyszewicza jako świadectwa idei polskości w jego twórczości Krzysztof Obremski Cztery cząstki wyobraźni poetyckiej Juliana Przybosia: Podgórze i gotyckie katedry, Holokaust i Atlantyk Joanna Rusin „Sienkiewiczologowanie”. O Sienkiewiczowskich odniesieniach w powieściach Marii Pruszkowskiej Paweł Szczyrek Zdzisław Beksiński i ponowoczesna melancholia. Zarys interpretacyjny (Na końcu ogrodu, Centrala snów, Informator) Zofia Agnieszka Kłakówna Szekspir nasz powszedni albo praktyka sensownego czytania w szkole (dziś, tj. „w czasach zarazy cyfrowej” oraz relacji globalnych, a także niezależnie od jakichkolwiek plag czy kataklizmów) RECENZJE Monika Szczepaniak Wojna (nie)opisana Wojciech Sak Złudzenia mężczyzn, złudzenia kobiet – o iluzoryczności płci Paweł Tański Czas Anny Frajlich Dorota Korwin-Piotrowska Pogranicze i prowincja kontra prowincjonalizm. Lekcja Krzysztofa Czyżewskiego POŻEGNANIA Jolanta Pasterska Profesor Florian śmieja – pożegnanie Recenzenci numeru 9(14)/2019

Skip to content