[wcas-search-form]

46.44 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Tematy i Konteksty. Pogranicza jako przestrzenie…konfliktów: Zło Konieczne?, nr 7(12)/2017

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   WPROWADZENIE Marek Stanisz, Stanisław Uliasz Pogranicza jako przestrzenie… konfliktów: zło konieczne?   POGRANICZA JAKO PRZESTRZENIE… KONFLIKTÓW: ZŁO KONIECZNE? Dorota Korwin-Piotrowska Konflikt z perspektywy erystyki i eutoryki   Kazimierz Braun Teatralizacja: pogranicze życia i teatru   Eugenia Prokop-Janiec Kontakt i konflikt: polsko-żydowska contact zone   Zofia Agnieszka Kłakówna Szkoła na rozdrożach   Magdalena Żardecka On the Flexibility of Borders between Public Reason and Collective Ignorance   Joanna ślósarska Topografia baśniowego pogranicza jako reprezentacja doświadczania zła (na podstawie zbiorów baśni pisarzy polskich)   Agata Demkowicz Konflikt jezuitów i masonerii w Elegii żałośnej, scil[icet], Tryumf francmasonów z wygnania jezuitów z Petersburga Wincentego Wierzbiłowicza   Monika Karpińska Idea hegemonii kulturowej Polski i Polaków w prozie podróżniczej Aleksandra Sapiehy   Jarosław Ławski Romantyzm poza wektorem „wpływu”. Model amerykańskopolskiego rezonansu kulturowego   Karolina Szpunar Kazimiery Iłłakowiczówny dyskurs o utraconej ojczyźnie   Stanisław Uliasz Wokół Wyprawy Wołodyjowskiego na kresy   Lech Aleksy Suchomłynow Kreso-pograniczny świat prozy Marii Schoferowej   Iryna Borysiuk Between Silence and Speaking: the Representation of National Identity in Oksana Zabuzhko’s Poetry   Mirosław Czarnik Stanisława Vincenza filozofia współistnienia w perspektywie powojennych stosunków polsko-żydowskich   Anna Jamrozek-Sowa „Mariaż”. Inwigilacja Zofii i Kazimierza Romanowiczów w świetle zachowanych dokumentów Służby Bezpieczeństwa   Rafał Moczkodan Konflikt młodzi – starzy w łonie drugiej emigracji niepodległościowej (na przykładzie środowiska londyńskiego w latach 1949–1966). Część I   Jerzy święch O pewnej nienapisanej książce   Alfred Gall Powieść jako trzecia przestrzeń w zmaganiu o własne miejsce: ukryta polemika z literaturą niemiecką w Pornografii Witolda Gombrowicza   Marek Chojnacki Witold Bosonóg, czyli polska [nie]dojrzała (nie)dojrzałość. Casus strukturacji tożsamości   Mariusz Kalandyk Nihilizm jako literackie pogranicze oraz pole napięć aksjologicznych i estetycznych na przykładzie twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza. Próba rozpoznania   Karolina Koprowska Konflikty miejsca urodzenia w Sońce Ignacego Karpowicza   Anna Jarmuszkiewicz Utwory osierocone jako zagadnienie prawa i kultury   Anna Rutka „Annehmen. Akzeptieren. Damit leben. Nicht vergessen. Sicherinnern.“ Subversive Erinnerungsverschiebungen der Post-Shoah- Generation in Mirna Funks Roman Winternähe (2015)   Aneta Jurzysta Die Mauer steht noch, oder: Begegnungen an der Grenze. Menschen, Geschichten und Konflikte in Unterleuten (2016) von Juli Zeh   Grzegorz Jaśkiewicz Die Entzauberung des Westens in Julia Francks Roman Lagerfeuer   Rafał Pokrywka Drei Metaphern des Exils im neuesten deutschsprachigen Roman: Gehen, ging, gegangen von Jenny Erpenbeck, Ohrfeige von Abbas Khider, Das Mädchen mit dem Fingerhut von Michael Köhlmeier   ROZPRAWY I ARTYKUŁY   Adam Regiewicz Piersi w świętości…   Hanna Szargot Motywy okultystyczne w powieści gotyckiej XVIII i XIX wieku   Ewa Skorupa Literackie narracje o kolekcjach   Agnieszka Czajkowska Paweł Hertz. Pochwała dziewiętnastowieczności   Roman Bobryk Próba opisania świata… świat z góry na dół w Pieczerskiej Ławrze w Kijowie Tadeusza Kubiaka   Bernadetta Żynis „Historia miłosna jak jasna cholera” – wybrane wyobrażenia miłości w liryce polskiej po 1990 roku   EDYCJE MATERIAŁÓW ¬RÓDŁOWYCH   Listy Józefa Czapskiego do Stanisława Lorentza wstępem opatrzyli i opracowali Alina Kowalczykowa, Marek Stanisz   Adrian Uljasz Poeta i pedagog Józef Czechowicz o edukacji czytelniczej młodzieży   Joanna Rusin Maria Rodziewiczówna o swojej twórczości. Nieznana kartka pocztowa pisarki RECENZJE I PRZEGLˇDY   Andrzej Jaroszyński Stwarzanie Australii   Natalia Żórawska Książki wyzwalają emocje   Jolanta Pasterska Tęskniąc za wielogłosowością. Agnieszki Nęckiej rozpoznania „literatury nowej i najnowszej”   Rafał Pokrywka Dekonstrukcja stereotypu a zrozumienie obcości   SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY   Jolanta Pasterska W kręgu twórczości Anny Frajlich, czyli o Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich (i nie tylko…)   Janusz Pasterski Konferencja naukowa „Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy   Grzegorz Trościński Pochwała Jubileuszu. O świętowaniu dwudziestopięciolecia Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia w Uniwersytecie Rzeszowskim

Skip to content