[wcas-search-form]

35.64 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Tematy i Konteksty. Proza nowa i najnowsza, 5(10)/2015

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   WPROWADZENIE Jolanta Pasterska – Implozja (nowej) prozy   PROZA NOWA I NAJNOWSZA Barbara Trygar Post-fenomenologiczna narracja w powieści Bieguni Olgi Tokarczuk   Wiesław Setlak Twórca wobec przestrzeni i czasu. Przyczynek do rozważań o filozofii mobilności Andrzeja Stasiuka   Jacek Lech „Patrząc na mapę, spoglądam w nicość”… Wokół melancholii i nudy w wybranych tekstach prozatorskich Andrzeja Stasiuka   Janusz Pasterski Oko Innego w powieści Niskie Łąki Piotra Siemiona   Kamila Kania Polska powieść polityczna u progu XXI wieku. O prozie Bronisława Wildsteina   Arkadiusz Luboń Za kulisami współczesnej Polski – transformacje projektu quasi-publicystycznego cyklu w najnowszych powieściach Bronisława Wildsteina   Marcelina Janisz Z okruchów przeszłości. O opowiadaniu Mała Nusia z misiem Piotra Guzego   Magdalena Dul-Kuźniar Stosunki polsko-żydowskie na przykładzie powieści Dybuk Marka świerczka (perspektywa antropologiczna)   Natalia Żórawska Homo holocaustus, czyli holocaustowe doświadczenia autobiograficzne kobiet   Piotr Gorliński-Kucik Pamięć przeszłości versus Historia. O Lodzie Jacka Dukaja   Anna Rutka Fantastyka i parafrazy. O dyskursie pamięci w twórczości pisarzy młodego pokolenia – Łukasz Orbitowski Widma (2012) i Paweł Demirski Niech żyje wojna! (2011)   Dariusz Piechota Reaktywacje dziewiętnastowieczności w najnowszej literaturze popularnej   Dariusz Nowacki ścieżki dostępu. Popularna proza kobieca i krytyka   Magdalena Boczkowska Proza Katarzyny Tubylewicz   Grażyna Maroszczuk Bez znieczulania. O trudnych relacjach rodzinnych. Kaja Malanowska Patrz na mnie, Klaro   Bożena Fąfara Współczesna manekinka. O bohaterce Zaplecza Marty Syrwid   Katarzyna Winnicka „Trafieni”. AIDS w polskiej literaturze najnowszej (na wybranych przykładach)   Agnieszka Nęcka „Ostatni zgasi światło”. Polska proza po 2000 roku wobec problemu migracji unijnej   Roman Sabo Impresje zaoceanicznego czytelnika   INTERPRETACJE I ROZPRAWY Aleksandra Modlińska O wyglądzie stołów pańskich i chudopacholskich w powieściach saskich J. I. Kraszewskiego słów kilka   Magdalena Niekra Moje najdroższe kobiety (o kobietach w życiu Adolfa Dygasińskiego na podstawie epistolografii)   Anna Patryło Satyra w poezji Jana Raka. Rekonesans   Rafał Moczkodan Problem „polskości” w londyńskich pismach studenckich („Życie Akademickie” – „Kontynenty”)   Joanna Rusin Kiemlicze pomogli. O Sienkiewiczowskich odniesieniach w prozie Karola Olgierda Burchardta   Andrzej Busza Conrad’s Lord Jim and Dostoevsky’s Crime and Punishment: Contrastive Axiologies   Anna Skubaczewska-Pniewska „Posięście” wiedzy. Opętanie Antonii Susan Byatt jako filologiczna powieść uniwersytecka   Grzegorz Supady Wiwisekcja duszy niemieckiej w powieści Trzecie królestwo Andrzeja Kuśniewicza   Grzegorz Jaśkiewicz Die DDR in einer Autobiographie. Zu Werner Heiduczeks Die Schatten meiner Toten   Katarzyna Grzyb Od szamańskiego transu do śmierci. Rozważania na marginesie intymnych zapisków, listów i wierszy Marilyn Monero   RECENZJE I PRZEGLˇDY Radosław Sioma Prawie dla wszystkich, ale i prawie nikt skorzysta   Marcin Lutomierski Krytyka „Wiadomości”   Magdalena Rabizo-Birek Manierysta w nowoczesności   Gustaw Ostasz Reytan. Lekcja ciemności, która wraca echem żywym   Rafał Moczkodan Praca ważna i doniosła   WYWIADY I SPRAWOZDANIA Ewa Wielgosz Dwie rozmowy o Józefie Wittlinie   Anna Fiedeń Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej w Wiśle „Literatura obu Ameryk II”   Anna Jamrozek-Sowa Konferencja naukowa „I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia”   Jolanta Pasterska Profesor Florian śmieja doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego   Grzegorz Trościński Anons kolejnego numeru „Tematów i Kontekstów” Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm   Errata do czwartego numeru „Tematów i Kontekstów” (2014)

Skip to content