[wcas-search-form]

45.36 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Tematy i Konteksty. Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm, nr 6(11)/2016

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

    Spis treści   WPROWADZENIE   Grzegorz Trościński Swojskość i uniwersalizm – z wybranych zagadnień staropolskiego i oświeceniowego piśmiennictwa religijnego   STAROPOLSKIE I OśWIECENIOWE PIśMIENNICTWO RELIGIJNE. SWOJSKOśĆ I UNIWERSALIZM   Biblia Radziwiłłowska i brzeskie litteraria   Wacław Walecki O Biblii brzeskiej – bloczek rocznicowy drugi   Wacław Walecki Biblia brzeska a Europa z perspektywy Mikołaja Radziwiłła „Czarnego” działań o charakterze public relations   Stanisław Siess-Krzyszkowski Warianty typograficzne Biblii brzeskiej   Justyna Siwiec Brzeskie potomstwo Biblii Radziwiłłowskiej. Sprawy i słowa Jezusa Krystusa oraz Wtore księgi Łukasza świętego Tomasza Falconiusa   Aleksandra Kucharska, Sylwia Sarzyńska, Szymon Zuziak Prolegomena do badań nad Katechizmem brzeskim w świetle początków brzeskiej drukarni   Michał Gołębiowski Postać Atanazego Brzeskiego w świetle jego Diariusza. Próba interpretacji   W kręgu inspiracji biblijnych   Radosław Rusnak Męczeństwo siedmiu braci machabejskich i ich matki wobec chrześcijańskiej tradycji hagiograficznej   Piotr Czarczyński Między „świętą prawdą” a herezją – Biblia w Wywodzie jedynowłasnego państwa świata Wojciecha Dembołęckiego   Michał Gołębiowski „Tyś kształt człeka nad insze stworzenia ozdobił”. Dobro stworzenia i zło grzechu w pieśniach psalmicznych Niepróżnującego próżnowania Wespazjana Kochowskiego   Rafał Pawłowski Jan Sobieski jako czytelnik Biblii w świetle Listów do Marysieńki   Kaznodziejstwo i literatura okolicznościowa   Katarzyna Kaczor-Scheitler Koncept w kazaniu okolicznościowym Pszczółka w bursztynie Franciszka Sitańskiego   Dariusz Dybek Przed Bożym Sądem… Prawo z śmiercią, aniołami i niebem, abo Kazanie o Wniebowzięciu Panny Naświętszej Samuela Brzeżewskiego   Radosław Sztyber Wymiar quasi-religijny polskich gazet ulotnych o batalii chocimskiej z1621r. i kilka przyczynków (przegląd wybranych zagadnień)   W kręgu dramatu religijnego   Małgorzata Mieszek Tematyka religijna w dramacie jezuickim z połowy XVIII wieku (na przykładzie twórczości Jana Bielskiego)   Liwia Purgał Tragedia Saul Vittorio Alfieriego w adaptacji Wojciecha Bogusławskiego. Rekonesans badawczy   Oblicza konfesyjności, mistyka i medytacja   Andrzej Sulikowski Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Glosy, hipotezy, interpretacje   Alicja Bielak Taniec na Golgocie w medytacyjnym zbiorze Plęsy Jezusa z aniołami Marcina Hińczy   Agata Demkowicz Utwory religijne Konstancji Benisławskiej a tradycja mistyki hiszpańskiej (św. Teresa z Ávili, św. Jan od Krzyża)   Roman Magryś Powiedziane i przemilczane. Rzecz o katolicyzmie Ignacego Krasickiego na podstawie jego twórczości literackiej   Adam Janiec „Pociesz i mię tu na chwilę…” Problematyka religijna Pieśni Nikodema Muśnickiego SJ   Religijne druki i rękopisy   Halina Rusińska-Giertych Zlecenia o tematyce religijnej realizowane w lwowskiej tłoczni gubernialnej w latach 1773–1800   Grzegorz Trościński Rękopiśmienne wierszowane litteraria od średniowiecza do końca XVIII wieku w zbiorach benedyktynek sandomierskich. Część druga: winszujące kolędy klasztorne dla ksieni Marianny Siemianowskiej   INTERPRETACJE, ROZPRAWY, ARCHIWALIA   Renata Gadamska-Serafin „Lud «Koranu» – lud «Ewangelii»”. Norwid o genezie islamu i historii relacji chrześcijańsko-muzułmańskich   Joanna Rusin Okulary Traugutta. Z dziejów przedmiotu i motywu literackiego   Czesław Kłak Nowa książka o Pigoniu. Słowo autora   Grzegorz Trościński Listy Kazimierza Wyki i Stanisława Pigonia do księdza Jana Wiśniewskiego w sprawie autografów Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida   Beata Maciejczyk Związki literatury sowizdrzalskiej z subkulturą hip-hopu. Intertekstualny dialog   RECENZJE I PRZEGLˇDY Maciej Szargot Odyniec po drugiej stronie lustra   Kazimierz Maciąg Po zagładzie Rzeczypospolitej   Barbara Szargot Sienkiewicza przygody z literaturą „trzecią”   Wiesław Setlak W sukurs pamięci. Kilka uwag o diariuszu i pamiętnikach Mieczysława Marcinkowskiego   SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY Grzegorz Trościński Translatio studii i kontakty międzykulturowe w średniowieczu. Słowo o V Kongresie Mediewistów Polskich w Rzeszowie   Matylda Zatorska Podwójna przyjemność – spotkanie z Krystyną i Stefanem Chwinami

Skip to content