[wcas-search-form]

7.56 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Tematy i Konteksty. Z archiwum polonisty, nr 2(7)/2012

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
WPROWADZENIE:
Marek Stanisz, Zenon Ożóg
Archiwum polonisty: niefotogeniczne bogactwo
LITERATURA POLSKA W ŚWIETLE NOWYCH ŹRÓDEŁ OPRACOWANIA EDYTORSKIE:
Małgorzata Mieszek Carmen nuptiale Jana Bielskiego jako przykład jezuickiej twórczości o charakterze okolicznościowym
Marek Nalepa Listy Hugona Kołłątaja do księgarza i wydawcy krakowskiego Jana Maja ze stycznia i lutego 1807 roku
Agata Demkowicz Wypędzenie jezuitów z Imperium Rosyjskiego na podstawie fragmentów Wygnańca z Białej Rusi Jana Galicza
Maria Berkan-Jabłońska Korespondencyjne spotkania Gabrieli z Güntherów Puzyniny i Katarzyny z Lipińskich Lewockiej
Małgorzata Cwenk Wybór listów Ewy Felińskiej z lat 1840–1855
Dariusz Pachocki Zagadnienia i zagadki edytorskie w rękopisach Bolesława Leśmiana
Artur Truszkowski Nieznane juwenilia Kazimierza Wierzyńskiego
Beata Dorosz O listach Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego (Kilka uwag na marginesie przygotowania edycji krytycznej)
Ryszard Zajączkowski Korespondencja między Józefem Wittlinem i Romanem Brandstaetterem
Czesław Kłak Siedleckie rekolekcje (ks. bp Ignacy świrski – prof. Stanisław Pigoń)
Joanna Rusin Refleksje Karola Olgierda Borchardta o zawodzie nauczyciela (listy pisarza do „Zosi”)
ŻYCIE LITERACKIE W śWIETLE DOKUMENTÓW ORAZ śWIADECTW – ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Edyta Gracz-Chmura Anna Libera „Krakowianka”. Narodowość i regionalizm
Ewa Niwińska-Lipińska Recepcja utworów Walerego Łozińskiego
Iwona E. Rusek Dialogi pisarzy młodopolskich z Lillą Wenedą Juliusza Słowackiego
Ewa Głębicka Samotność nad kartką papieru. Dąbrowska jako epistolografka
Rafał Moczkodan „Kontynenty – Nowy Merkuriusz” (styczeń 1959 – luty 1961)
Wojciech J. Podgórski Z „cierniem wbitym w serce”. Michała Zielińskiego droga do sławy
Adrian Uljasz Syberia i Daleki Wschód w twórczości Igora Newerlego. Pisarska wizja, oceny, dyskusje
Robert Mielhorski Topos dzieciństwa w świetle historii (ogólny zarys problemu w poezji nowoczesnej 1939–1989)
Renata Gadamska-Serafin Promethidion Cypriana Norwida i List do artystów Jana Pawła II, czyli rozważania o pięknie prawdziwym
Ewa Makarczyk-Schuster, Karlheinz Schuster Tłumacz i tłumaczenie. Kilka nienaukowych uwag o osobie i sposobie pracy tłumacza literackiego
RECENZJE I PRZEGLĄDY
Agnieszka Kajmowicz Literatura z pogranicza, czyli o niezwykłości wczesnego romantyzmu
Katarzyna Tercha Krasiński i Mickiewicz – jedna epoka, dwa przeciwne światy
Kazimierz Maciąg Konopnicka w kręgu rodzinnym
Beata Walęciuk-Dejneka „Ofelia wędrowna” – bliżej twórczości Marii Komornickiej
SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY
Roman Magryś Parę uwag o konferencji Poezja okolicznościowa lat 1730-1830 w Polsce. Nowe (?) perspektywy badawcze
Grażyna Filip, Magdalena Patro-Kucab Międzynarodowa konferencja naukowa Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju
Jolanta Pasterska Otwarcie Centrum Języka i Kultury Polskiej w Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) Zaproszenie do publikacji w następnym numerze „Tematów i Kontekstów” pt. Dzisiaj i jutro poetyki

Skip to content