[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Tendencje rozwoju semantycznego leksyki dialektu miejskiego Wiednia na tle standardowych odmian języka niemieckiego w Austrii i Niemczech

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Uwagi wstępne 0.1. Przedmiot pracy 0.2. Kompozycja pracy 0.3. Założenia metodologiczne pracy i sposób analizy 0.4. Wstęp   1. Przedmiot i stan badań 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Sytuacja językowa w Austrii 1.1.2. Dialektologia 1.1.3. Dialekty używane na terenie Austrii 1.1.4. Język miast 1.2. Ogólna charakterystyka dialektu miejskiego Wiednia 1.2.1. Cechy dialektu wiedeńskiego 1.2.1.1. Cechy dźwiękowe 1.2.1.2. Cechy morfologiczne i syntaktyczne 1.2.1.3. Cechy leksykalno-semantyczne 1.2.2. Tendencje rozwoju w dialekcie miejskim Wiednia 1.3. Tendencje rozwoju w semantyce tradycyjnej – rys historyczny   2. Tendencje rozwoju semantycznego w leksyce dialektu miejskiego Wiednia 2.1. Przeobrażenia pomiędzy znaczeniem etymologicznym, treścią z epoki fin de siècle’u a znaczeniem obecnym 2.1.1. Specjalizacje 2.1.1.1. Wyłącznie specjalizacja pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym 2.1.1.2. Specjalizacja oraz przeniesienie metaforyczne pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym 2.1.1.3. Specjalizacja oraz inny typ zmiany znaczeniowej pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym 2.1.2. Generalizacje 2.1.2.1. Wyłącznie generalizacja pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym 2.1.2.2. Generalizacja i przeniesienie metaforyczne pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym 2.1.2.3. Generalizacja i degradacja pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym 2.1.2.4. Generalizacja i przeniesienie metonimiczne pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym 2.1.2.5. Generalizacja i specjalizacja pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym 2.1.3. Przeniesienia metaforyczne 2.1.3.1. Przeniesienie metaforyczne pomiędzy znaczeniem etymologicznym a współczesnym 2.1.3.1.1. Podobieństwo wyglądu 2.1.3.1.2. Podobieństwo cechy 2.1.3.1.3. Podobieństwo czynności 2.1.3.1.4. Podobieństwo zachowania 2.1.3.2. Przeniesienie metaforyczne oraz inne zmiany 2.1.4. Przeniesienia metonimiczne 2.1.5. Substytucje 2.1.5.1. Wyłącznie zmiana substytucyjna pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym 2.1.5.2. Substytucja oraz inne zmiany pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym 2.1.6. Inne zmiany 2.1.7. Brak zmiany znaczenia centralnego pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym 2.1.7.1. Całkowity brak zmiany znaczenia centralnego pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym 2.1.7.2. Brak zmiany znaczenia centralnego pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym oraz przeniesienie metaforyczne 2.1.7.3. Brak zmiany znaczenia centralnego pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym oraz generalizacja 2.1.7.4. Brak zmiany znaczenia centralnego pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym oraz przeniesienie metonimiczne 2.1.7.5. Brak zmiany znaczenia centralnego pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym oraz inna zmiana 2.1.8. Wnioski 2.2. Przeobrażenia pomiędzy treścią z epoki fin de siècle’u a znaczeniem obecnym 2.2.1. Generalizacje 2.2.1.1. Wyłącznie proces generalizacji 2.2.1.2. Generalizacja i melioracja 2.2.1.3. Generalizacja i przeniesienie metaforyczne 2.2.1.4. Generalizacja i specjalizacja 2.2.1.5. Generalizacja i przeniesienie metonimiczne 2.2.1.6. Generalizacja i degradacja 2.2.2. Specjalizacje 2.2.2.1. Wyłącznie proces specjalizacji 2.2.2.2. Specjalizacja i przeniesienie metaforyczne 2.2.2.3. Specjalizacja i melioracja 2.2.2.4. Specjalizacja i degradacja 2.2.2.5. Specjalizacja, generalizacja i przeniesienia 2.2.2.6. Specjalizacja i substytucja 2.2.3. Melioracje 2.2.3.1. Wyłącznie melioracja 2.2.3.2. Melioracja i przeniesienie metaforyczne 2.2.3.3. Melioracja i generalizacja 2.2.3.4. Melioracja i inna zmiana semantyczna 2.2.4. Przeniesienia metaforyczne 2.2.5. Migracje międzyśrodowiskowe 2.2.6. Substytucje 2.2.6.1. Wyłącznie zmiany substytucyjne 2.2.6.2. Substytucja i generalizacja 2.2.6.3. Substytucja i specjalizacja 2.2.7. Brak zmiany znaczenia centralnego 2.2.7.1. Całkowity brak zmiany znaczenia centralnego 2.2.7.2. Brak zmiany znaczenia centralnego oraz specjalizacja 2.2.7.3. Brak zmiany znaczenia centralnego oraz inna zmiana 2.2.8. Wnioski   3. Leksyka dialektu wiedeńskiego na tle języka niemieckiego 3.1. Przeobrażenia pomiędzy znaczeniem etymologicznym, nowowiedeńskim i standardowymi odmianami języka niemieckiego w Niemczech i Austrii 3.1.1. Specjalizacje 3.1.1.1. Specjalizacje zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w dialekcie wiedeńskim 3.1.1.2. Specjalizacje zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w austriackiej odmianie języka niemieckiego 3.1.1.3. Specjalizacje zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w niemieckiej odmianie języka niemieckiego 3.1.2. Generalizacje 3.1.2.1. Generalizacje zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w dialekcie wiedeńskim 3.1.2.2. Generalizacje zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w austriackiej odmianie języka niemieckiego 3.1.2.3. Generalizacje zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w niemieckiej odmianie języka niemieckiego 3.1.3. Przeniesienia metaforyczne 3.1.3.1. Przeniesienia metaforyczne zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w dialekcie wiedeńskim 3.1.3.2. Przeniesienia metaforyczne zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w austriackiej odmianie języka niemieckiego 3.1.3.3. Przeniesienia metaforyczne zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w niemieckiej odmianie języka niemieckiego 3.1.4. Przeniesienia metonimiczne 3.1.4.1. Przeniesienia metonimiczne zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w dialekcie wiedeńskim 3.1.4.2. Przeniesienia metonimiczne zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w austriackiej odmianie języka niemieckiego 3.1.4.3. Przeniesienia metonimiczne zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w niemieckiej odmianie języka niemieckiego 3.1.5. Brak zmian zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy centralną treścią etymologiczną wyrazu a centralną treścią w dialekcie wiedeńskim, w standardowych odmianach języka niemieckiego używanych w Austrii i Niemczech 3.1.5.1. Brak zmian zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy centralną treścią etymologiczną wyrazu a centralną treścią w dialekcie wiedeńskim 3.1.5.2. Brak zmian zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy centralną treścią etymologiczną wyrazu a centralną treścią w austriackiej odmianie języka niemieckiego 3.1.5.3. Brak zmian zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy centralną treścią etymologiczną wyrazu a centralną treścią w niemieckiej odmianie języka niemieckiego 3.1.6. Substytucje 3.1.7. Inne 3.1.8. Wnioski 3.2. Znaczenie nowowiedeńskie a treść w standardowych odmianach języka niemieckiego w Austrii i Niemczech 3.2.1. Węższe znaczenie w standardowych odmianach języka niemieckiego niż w dialekcie 3.2.1.1. Wiedeński a austriacka odmiana języka niemieckiego 3.2.1.2. Wiedeński a standardowa odmiana języka niemieckiego używana w Niemczech 3.2.2. Inne 3.2.2.1. Wiedeński a austriacka odmiana języka niemieckiego 3.2.2.2. Wiedeński a odmiana języka niemieckiego używana w Niemczech 3.2.3. Wnioski   4. Uwagi końcowe   Przypisy i komentarze  Literatura cytowana

Skip to content