[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Teoretyczne i praktyczne podstawy organizacji multimedialnej lekcji języka rosyjskiego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp,
Rozdział I: Problematyka i metodologia badań

1.1. Problematyka badawcza
1.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
1.3. Organizacja i przebieg badań,
Rozdział II: Przygotowanie nauczycieli rusycystów do korzystania z komputera i zasobów internetowych na lekcjach oraz jako pomocy w planowaniu lekcji – wyniki badań empirycznych
2.1. Dane o respondentach
2.2. Kompetencje informacyjne nauczycieli języka rosyjskiego oraz ich znajomość zastosowań TI w nauczaniu języków obcych – wyniki badań ankietowych
2.3. Uczenie się języka rosyjskiego z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej w opinii uczniów – wyniki badań ankietowych
2.4. Wnioski,
Rozdział III: Zastosowanie komputerów i internetu w edukacji językowej
3.1. Miejsce i rola komputera w edukacji językowej
3.2. Rola nauczyciela w klasie CALL
3.3. Tło historyczne stosowania komputerów i internetu w nauczaniu języków obcych
3.4. Właściwa organizacja multimedialnej lekcji językowej
3.5. Wybrane multimedia w nauczaniu języków obcych
3.5.1. Pojęcie multimediów
3.5.2. Wybrane multimedia wspierające proces kształcenia – klasyfikacja
3.5.2.1. Programy komputerowe w edukacji językowej – rodzaje, funkcje, zastosowanie
3.5.2.2. Edukacyjne programy multimedialne w nauczaniu/uczeniu się języka obcego
3.5.2.3. Edukacyjne programy multimedialne w nauczaniu/uczeniu się języka rosyjskiego
3.5.3. Kryteria wyboru właściwego programu
3.5.4. Argumenty za wykorzystaniem i przeciw wykorzystaniu multimedialnych programów edukacyjnych w procesie kształcenia
3.6. Możliwości wykorzystania internetu w nauczaniu/uczeniu się języka rosyjskiego jako obcego
3.6.1. Charakterystyka internetu i jego rola w kształtowaniu kompetencji językowej i komunikacyjnej uczących się
3.6.2. Strony internetowe przydatne nauczycielowi języka rosyjskiego
3.6.3. Możliwości wykorzystania wybranych usług internetowych w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej uczących się
3.6.4. Komputer i internet w samodzielnej pracy ucznia nad językiem
Rozdział IV: Kształcenie nauczycieli języków obcych w zakresie technologii informacyjnej i edukacji medialnej

4.1. Standardy informatycznego przygotowania nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli języków obcych
4.2. Kursy, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i pedagogów z zakresu technologii informacyjnej i edukacji medialnej na przykładzie województwa podkarpackiego (2009–2010)
4.3. Inne formy doskonalenia umiejętności nauczycieli z zakresu TI i EM (z uwzględnieniem dokształcania zdalnego), Rozdział V: Praktyczne możliwości zastosowania komputerów i usług internetowych w nauczaniu języka rosyjskiego
5.1. Multimedialne nauczanie elementów języka – charakterystyka, przykładowe narzędzia
5.1.1. Nauczanie wymowy, rytmu i intonacji
5.1.2. Nauczanie pisowni
5.1.3. Nauczanie słownictwa
5.1.4. Nauczanie gramatyki
5.2. Multimedialne nauczanie umiejętności i sprawności językowych – informacje ogólne, przykładowe ćwiczenia
5.3. Projekt multimedialny jako uniwersalna metoda kształtowania wszystkich sprawności językowych z wykorzystaniem komputera i internetu
5.4. Przykładowe konspekty lekcji języka rosyjskiego z zastosowaniem komputera i usług internetu
5.5. Wnioski
Zakończenie
Webgrafia
Rosyjsko-polski słowniczek podstawowej terminologii komputerowej
Bibliografia
Aneks

Skip to content