[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Teoretyczne podstawy kształcenia ogólnego. Podręcznik dla studentów pedagogiki i przyszłych nauczycieli

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wprowadzenie .
Temat 1. Dydaktyka ogólna jako nauka pedagogiczna
(opracował: Tomasz Warchoł)
1.1. Geneza dydaktyki ogólnej jako nauki
1.2. Przedmiot badań, zadania i funkcje dydaktyki
1.3. Podstawowe pojęcia dydaktyki ogólnej
1.4. Powiązania dydaktyki z innymi naukami
1.5. Ćwiczenia
Literatura
Temat 2. Systemy dydaktyczne (opracował: Wojciech Walat)
2.1. Dydaktyka Jana Amosa Komeńskiego
2.2. Dydaktyka Johanna Friedricha Herbarta jako podstawa szkoły tradycyjnej
2.3. Dydaktyka deweyowska jako podstawa szkoły progresywistycznej
2.4. Kształcenie wielostronne jako podstawa dydaktyki współczesnej
2.5. Ćwiczenia
Literatura
Temat 3. Proces nauczania–uczenia się (opracowała: Dorota Szumna)
3.1. Filozoficzne, psychologiczne i neurobiologiczne podstawy procesu nauczania–uczenia się
3.2. Pojęcie procesu nauczania–uczenia się
3.3. Realizacja nauczania–uczenia się w szkole
3.4. Nauczanie–uczenie się wielostronne
3.5. Ćwiczenia
Literatura
Temat 4. Cele kształcenia (opracował: Krystian Tuczyński)
4.1. Pojęcie celu kształcenia, źródła celów kształcenia
4.2. Funkcje i istota celów kształcenia
4.3. Operacjonalizacja celów kształcenia
4.4. Taksonomia celów kształcenia
4.5. Ćwiczenia
Literatura
Temat 5. Treści kształcenia (opracował: Krystian Tuczyński)
5.1. Istota treści kształcenia
5.2. Kryteria doboru treści kształcenia
5.3. Podstawowe teorie doboru treści kształcenia
5.4. Plany i programy nauczania (podstawa programowa)
5.5. Ćwiczenia
Literatura
Temat 6. Zasady kształcenia (opracowała: Dorota Szumna)
6.1. Istota i wybrane klasyfikacje zasad
6.2. Charakterystyka wybranych zasad kształcenia
6.3. Zasada kształcenia umiejętności uczenia się i ustawiczności kształcenia
6.4. Zasady w ujęciu konstruktywistycznym
6.5. Ćwiczenia
Literatura
Temat 7. Metody kształcenia (opracował: Tomasz Warchoł)
7.1. Pojęcie metody. Metody asymilacji wiedzy
7.2. Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy
7.3. Metody waloryzacyjne (eksponujące wartości)
7.4. Metody praktyczne
7.5. Ćwiczenia
Literatura
Temat 8. Formy organizacyjne kształcenia (opracował: Tomasz Warzocha)
8.1. Podstawowe formy organizacyjne kształcenia
8.2. Lekcja jako podstawowa forma kształcenia
8.3. Struktura lekcji
8.4. Typy lekcji i ich charakterystyka
8.5. Ćwiczenia
Literatura
Temat 9. Podręczniki i środki dydaktyczne (opracował: Wojciech Walat)
9.1. Początki podręcznika szkolnego w Polsce
9.2. Podstawy teorii i praktyki podręcznika szkolnego
9.3. Podstawowe klasyfikacje książek szkolnych
9.4. Pojęcie, funkcje i rodzaje środków dydaktycznych
9.5. Ćwiczenia
Literatura
Temat 10. Edukacja medialna (opracował: Tomasz Warzocha)
10.1. Edukacja medialna w nauczaniu przedmiotowym
10.2. Kompetencje medialne jako umiejętności kluczowe nauczycieli
10.3. Nauczanie i uczenie się z użyciem komputera i internetu
10.4. Ćwiczenia
Literatura
Temat 11. Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej (opracował: Waldemar Lib)
11.1. Pojęcie planowania i organizacji
11.2. Rodzaje planów nauczycielskich
11.3. Zasady przygotowania się nauczyciela do zajęć
11.4. Kontrola i ocena stopnia wykonania planów dydaktycznych
11.5. Ćwiczenia
Literatura
Temat 12. Kontrola i ocena osiągnięć szkolnych uczniów (opracował: Waldemar Lib)
12.1. Pojęcie i istota oceny
12.2. Cechy oceny szkolnej
12.3. Formy oceny i przyczyny różnych ocen
12.4. Ogólne kryteria oceny szkolnej
12.5. Ćwiczenia
Literatura
Temat 13. Nauczyciel – nowe spojrzenie na rolę nauczyciela-wychowawcy (opracował: Wojciech Walat)
13.1. Historyczny rys zawodu nauczyciela
13.2. Definicja zawodu nauczyciela
13.3. Czym jest osobowość nauczyciela?
13.4. Standardy kształcenia nauczycieli
13.5. Ćwiczenia
Literatura
Temat 14. Niepowodzenia szkolne. Trudności w uczeniu się uczniów (opracowała: Edyta Obodyńska)
14.1. Przyczyny niepowodzeń szkolnych
14.2. Wybrane zaburzenia rozwojowe będące przyczyną niepowodzeń szkolnych
14.3. Specjalne potrzeby edukacyjne
14.4. Uczeń zdolny i jego cechy
14.5. Ćwiczenia
Literatura
Temat 15. Samokształcenie, czyli edukacja całożyciowa (opacowała: Edyta Obodyńska)
15.1. Istota i tradycje samokształcenia
15.2. Edukacja ustawiczna
15.3. Dorośli uczą się inaczej
15.4. Perspektywy uczenia się przez całe życie
15.5. Ćwiczenia
Literatura
Zakończenie

Skip to content