[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Teoria i metodyka sportu. Przewodnik po zagadnieniu dla trenerów, nauczycieli i studentów

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Od autorów
ROZDZIAŁ 1. Struktura procesu treningowego
1.1. Obciążenie treningowe
1.2. Cykle treningowe
1.2.1.  Etapy szkolenia
1.2.2.  Makrocykl – cykl roczny
1.2.3.  Mezocykle – cykle średnie
1.2.4.  Mikrocykle – cykle krótkie
1.2.5.  Jednostka treningowa
1.2.6.  Cykle specjalne
ROZDZIAŁ 2. Planowanie procesu treningowego
ROZDZIAŁ 3. Przygotowanie szybkościowe zawodnika        

3.1.Formy przejawiania szybkości
3.2.Rozwój szybkości w ontogenezie
3.3.Metodyka kształtowania szybkości
ROZDZIAŁ 4. Przygotowanie siłowe zawodnika
4.1.Rozwój siły w ontogenezie
4.2.Metodyka kształtowania siły
ROZDZIAŁ 5. Przygotowanie skocznościowe zawodnika      
5.1.Rozwój zdolności skocznościowych w ontogenezie
5.2.Metodyka treningu skoczności
ROZDZIAŁ 6. Przygotowanie wytrzymałościowe zawodnika
6.1.Podziały wytrzymałości
6.2.Metodyka kształtowania wytrzymałości
6.3.Trening w warunkach wysokogórskich
ROZDZIAŁ 7. Przygotowanie gibkościowe zawodnika           
7.1.Rozwój gibkości w ontogenezie
7.2.Metodyka kształtowania gibkości
ROZDZIAŁ 8. Przygotowanie koordynacyjne zawodnika
8.1.Charakterystyka zdolności koordynacyjnych
8.2.Rozwój zdolności koordynacyjnych w ontogenezie
8.3. Metodyka doskonalenia koordynacji ruchowej
ROZDZIAŁ 9. Przygotowanie techniczne zawodnika  
9.1.Cechy prawidłowej techniki
9.2.Rodzaje techniki sportowej
9.3.Nawyk czuciowo-ruchowy
9.4.Mechanizm kształtowania nawyku czuciowo-ruchowego
9.5.Sprzężenie zwrotne w uczeniu się nawyków
9.6.Nauczanie techniki sportowej
9.7. Rodzaje błędów
ROZDZIAŁ 10. Przygotowanie taktyczne zawodnika
10.1. Strategia sportowa
10.2. Myślenie taktyczne
10.3. Charakterystyka umiejętności taktycznych sportowca
10.4. Metodyka nauczania taktyki
ROZDZIAŁ 11. Przygotowanie psychiczne sportowca           
11.1. Trening psychologiczny
11.2. Motywacja
11.3. Proces przygotowania psychicznego
ROZDZIAŁ 12. Odnowa biologiczna w sporcie
12.1. Superkompensacja
12.2. Zadania odnowy biologicznej
12.3. Metody odnowy biologicznej
ROZDZIAŁ 13. Dobór i selekcja w sporcie
13.1. Talent sportowy
13.2. Zasady selekcji sportowej
13.3. Rodzaje selekcji sportowej
13.4. Etapy selekcji kierowanej
13.5.   Kryteria selekcji spoitowej
ROZDZIAŁ 14. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
14.1. Etapy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
14.2. Charakterystyka poszczególnych okresów rozwoju i szkolenia sportowego
14.2.1.Wiek przedszkolny (3-6 lAT),
14.2.2.Młodszy wiek szkolny (7 do 11-12 lAT),
14.2.3.Okres dojrzewania
14.2.4.Okres młodzieńczy (około 17-18 do 23 lAT),
14.3. Przykładowe zestawy ćwiczeń kształtujących poszczególne zdolności motoryczne
Piśmiennictwo
Summary

Skip to content