[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

The Individual Model of the Care over Mother and Child (Indywidualny model opieki nad matką i dzieckiem)

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Table of contents:   Barbara Zych, Edyta Barnaś      Editors note (Słowo wstępne)     PART I. OBSTETRICS OF TWENTY-FIRST CENTURY – SOME PROBLEMS IN THE CARE OF THE MOTHER   Judyta Kutowska, Małgorzata Gierszewska, Estera Mieczkowska Sleep disorders in pregnancy – preliminary reports (Zaburzenia snu u kobiet w ciąży – doniesienia wstępne)   Renata Tokarska, Barbara Prażmowska, Anna Mierzwa, Elżbieta Sibiga Home Birth or Hospital Birth – Factors Affecting Parents’ Decision about Place of Delivery (Poród w domu czy w szpitalu – czynniki warunkujące decyzję rodziców o wyborze miejsca porodu)   Grażyna Bączek, Ewa Dmoch-Gajzlerska Individual model of natal care – women’s expectations and midwives’ reviews (Indywidualny model opieki okołoporodowej – oczekiwania kobiet i opinie położnych)   Bożena Kulesza-Brończyk, Justyna Bura, Krystyna Piekut, Bożena Dobrzycka, Sławomir J. Terlikowski Influence of emotions on perception of labour pain (Wpływ emocji na odczuwanie bólu porodowego)   Marta Lęcznar Anesthesia in childbirth, in the opinion of pregnant women and women in childbirth. A challenge for maternity care (Znieczulenie porodu w opinii ciężarnych i położnic wyzwaniem dla opieki położniczej)   Barbara Zych, Katarzyna Ratuszniak, Elżbieta Kraśnianin, Bożena Kulesza-Brończyk Women’s emotional problems in perinatal period in relation to perinatal depression (Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym a depresja okołoporodowa)   Estera Mieczkowska, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Marzena Kaźmierczak Prevention of venous thromboembolism complications in pregnancy and puerperium (Profilaktyka powikłań zatorowo-zakrzepowych w okresie okołoporodowym)   Jozef Novotný, Jaroslav Stančiak, Mária Kopáčiková, Jan Antoni Rutowski Drug abuse, pregnancy, new-born and prenatal care (Narkomania, ciąża, noworodek i opieka prenatalna)   Mária Kopáčiková, Jaroslav Stančiak, Jozef Novotný Prenatal care from midwifery aspect (Opieka prenatalna w pracy położnej)     PART II. SELECTED PROBLEMS OF CHILDCARE ON HEALTHY AND SICK CHILDREN   Beata Witalec Selected procedures in prevention of the nosocomial infections (Wybrane procedury postępowania w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych)   Estera Mieczkowska, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Marzena Kaźmierczak Prevention of iatrogenic skin breakdown in the neonatal intensive care unit (NICU) (Zapobieganie uszkodzeniom jatrogennym skóry u noworodków i niemowląt przebywających na oddziale intensywnej terapii)   Katarzyna Zajkiewicz Neurostymulation of newborn babies born prematurely – tasks of the therapeutic team (Neurostymulacja noworodków urodzonych przedwcześnie – zadania zespołu terapeutycznego)   Anna Stefanek Care of newborns requiring peripheral injection – rules of cannulation, care, complications and their prevention, and state of the art students of the Medical University of Warsaw obstetrics and practice in some neonatal units (Opieka nad noworodkiem wymagającym założenia wkłucia obwodowego – zasady kaniulacji, pielęgnacji, powikłania i ich profilaktyka a stan wiedzy studentów kierunku położnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i praktyka w wybranych oddziałach neonatologicznych)   Karolina Pityńska, Barbara Zych, Edyta Barnaś, Anna Lewandowska Kangaroo care as a form of support in therapeutic process in the care of a mother and a baby (Kangurowanie jako jedna z form wspomagania procesu terapeutycznego w opiece nad matką i dzieckiem)   Agnieszka Banaś, Ewelina Petela Psychosomatic effects of stress – positive effects of relaxation techniques (Psychosomatyczne skutki stresu – pozytywny wpływ stosowania technik relaksacyjnych)   Edyta Barnaś, Katarzyna Gunia, Barbara Zych, Elżbieta Kraśnianin Parents’ knowledge about the principles of care for the premature infant (Wiedza rodziców na temat zasad sprawowania opieki nad wcześniakiem)   Joanna Wirchanowicz, Barbara Zych, Joanna Błajda, Wioletta Baran “Your child is different” – expectations of parents of disabled children to a therapeutic team („Twoje dziecko jest inne” – oczekiwania rodziców dzieci niepełnosprawnych wobec zespołu terapeutycznego)   Wioletta Godek, Barbara Gugała Problems of care for disabled children in the view of their parents – selected issues (Wybrane problemy opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w ocenie rodziców tych dzieci)   Bogumił Lewandowski, Barbara Zych, Joanna Wojnar, Dorota Ozga, Mateusz Dymek     Facial injuries and maxillo-facial fractures in pregnant women (Obrażenia twarzy i złamania szczękowo-twarzowe u kobiet w ciąży)

Skip to content