[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Topika pogranicza w literaturze polskiej i niemieckiej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

 Praca zbiorowa jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej 14–16 października 1997 roku w rzeszowskiej WSP, poświęconej badaniom literatury pogranicza dwu kultur: polskiej i niemieckiej.  Na jej treść składają się: Przedmowa oraz artykuły: Paweł Zimniak – Literatura jak bardzo obca? Szkic problematyki utraty „małej ojczyzny” na wybranych przykładach współczesnej literatury niemieckiej, Elżbieta Konończuk – Literackie świadectwa pamięci na pograniczu kultur (Erwin Kruk, Ernst Wiechert), Krzysztof Lipiński – Sarmacja Johannesa Bobrowskiego, Zbigniew światłowski – Güntera Grassa poszukiwanie ziemi Polaków, Roman Golesz – Obraz galicyjskiego miasteczka w twórczości Josepha Rotha, Zygmunt Mielczarek – Polonika z pierwszej ręki. Reto Hänny: „Am Boden des Kopfes”, Jan Wolski – „Mieszkańcy dwóch oddzielnych planet”. Szwajcaria w polskiej literaturze powojennej, Tadeusz Bujnicki – Sienkiewiczowskie Dzikie Pola i ich tradycje literackie, Ewa Tierling – Niewiasta kresowa – ewolucja jednego motywu. Rekonesans, Barbara Sokołowska – Juliana Wołoszynowskiego wyobrażeniowa podróż po pograniczu kultur, Agata Dec-Paliwoda – Typy granic i pograniczy w powieściach Sergiusza Piaseckiego. Zarys problematyki, Stanisław Uliasz – Powroty do dzieciństwa na pograniczu. Wokół „Lidy” Aleksandra Jurewicza, Eugenia Prokop-Janiec – Topika żydowska w literaturze dwu ostatnich dekad, Indeks nazwisk.

Skip to content