[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Toponimia powiatu strzyżowskiego

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Nowatorska rozprawa onomastyczna zawierająca szczegółową analizę toponimicznych jednostek onimicznych powiatu strzyżowskiego. Autorka ukazała obraz świata utrwalony w nazwach własnych, omówiła zjawisko powstawania nazw własnych oraz wyjaśniła, jakie elementy rzeczywistości pozajęzykowej są w nich utrwalone i jakie środki językowe służą do kreacji nazwy. Praca zawiera dodatek – słownik toponimów w wersji elektronicznej.

Skip to content