[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Tradycje literatury polskiej XX wieku. Rozprawy i szkice. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Gustawowi Ostaszowi

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Elżbieta Mazur – Szkic do biografii zawodowej Gustawa Ostasza, Danuta Hejda – Bibliografia prac Profesora Gustawa Ostasza publikowanych w latach 1966–2009, CZĘśĆ I: Jerzy Stefan Ossowski – Awangardowe wiersze Józefa Maślińskiego, Stanisław Dłuski – Władysław Sebyła na tle grupy literackiej Kwadryga, Elżbieta Mazur – Awangardowe tradycje w poezji Zbigniewa Bieńkowskiego, Stanisław Kryński – „Czym jest poezja, która nie ocala?” Refleksja nad soteryzmem sztuki w powojennej liryce polskiej, Danuta Hejda – Gotyckie inspiracje w polskiej poezji XX wieku (na przykładzie Juliana Przybosia i Zbigniewa Herberta), Alicja Jakubowska-Ożóg – „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. Uwagi o wierszu Wacława Oszajcy ¬wiartów, Zenon Ożóg – Madonny kresowe w powojennej liryce, Małgorzata Janda – W kręgu romantycznych inspiracji. Poezja Leopolda Staffa wobec muzyki, Kazimierz Surowiec – Sacrum w poezji Jana Twardowskiego dla dzieci,  Oksana Weretiuk – Przetłumaczona, przekładalna i „bezwzględnie nieprzekładalna”. Beata Obertyńska po ukraińsku, CZĘśĆ II: Zbigniew Lisowski – Impresjonistyczna i ekspresjonistyczna percepcja świata w nowelistyce Reymonta, Stanisław Żak – Ateizm Gombrowicza, Zofia Brzuchowska – W poszukiwaniu utraconej wspólnoty. Z problematyki prozy Wiesława Myśliwskiego, Agata Paliwoda – „Znikła jasna strona świata”. O „polskim piekle” raz jeszcze – Nienawiść Stanisława Srokowskiego, Krystyna Latawiec – Interpretacje najnowszej historii w dramatach współczesnych, CZĘśĆ III: Zbigniew Andres –  Powroty do Polski. O poezji Adama Lizakowskiego, Janusz Pasterski – „Czy dno jest klęską czy zwycięstwem?” Obraz wojny w poezji Stefana Borsukiewicza, Jan Wolski – „Aby pozostał po mnie jeden wiersz”. Twórczość liryczna Jana Kowalika, Magdalena Rabizo-Birek – Historycznoliterackie konteksty „traktatów poetyckich” Adama Czerniawskiego, Anna Wal – Motyw powstania styczniowego w Krauzach i innych Herminii Naglerowej, Jolanta Pasterska – Emigrantów boje duże i małe w świetle korespondencji Wojciecha Gniatczyńskiego z Florianem śmieją, Anna Jamrozek-Sowa – „Moi drodzy umarli, moi drodzy żywi…” Wspomnienia Zofii Romanowiczowej o przyjaciołach, CZĘśĆ IV: Czesław Kłak – Opus magnum Karola Estreichera, Joanna Rusin – Przemyśl i wojenny Lwów we wspomnieniach Zofii z Grodeckich Makuszkowej, Bolesław Faron – Andrzeja Szczeklika Katharsis. O uwodzicielskiej mocy natury i sztuki oraz Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny (rekonesans literaturoznawczy), CZĘśĆ V: Henryk Kurczab – O wartościach i wartościowaniu w dziele literackim. Wybrane zagadnienia, Jan Ożdżyński, Grzegorz Ożdżyński – Niektóre wykładniki kondensacji treści w dyskursie szkolnym, Urszula Kopeć – Konceptualizacja wyrażenia być wdzięcznym w języku studentów, Indeks nazwisk (oprac. Krystyna Walc).

Skip to content