[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Trzecia Rzeczpospolita (1989–2007)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Kolejna książka Włodzimierza Bonusiaka przedstawia w sposób obiektywny obraz rzeczywistości, którą wspólnie przeżywaliśmy.  Skupia się głównie na rekonstrukcji faktów i wydarzeń oraz ich skutkach. Dzięki temu każdy czytelnik będzie mógł podjąć próbę sprecyzowania własnego stanowiska na temat przemian, jakie zachodziły w naszym kraju. Oczywiście autor zdaje sobie sprawę z faktu, że żaden historyk, zwłaszcza opisujący dzieje najnowsze, nie jest w pełni obiektywny. Dlatego należy potraktować niniejsze opracowanie jako głos w dyskusji toczącej się w naszym kraju wokół oceny procesów, które zaszły w Polsce w latach 1990–2007. Książka jest kontynuacją opisu historii Polski i stanowi drugą część wydanej w 2007 r. Historii Polski 1944–1989 obejmującej okres PRL-u.

Spis treści:   Wstęp   I. Transformacja ustrojowa (1990–1993) 1. Sytuacja międzynarodowa 2. Przemiany polityczne 3. Polityka zagraniczna 4. Reformy Balcerowicza i ich skutki 5. Społeczeństwo polskie w latach 1989–1993 6. Państwo i Kościół w latach 1989–1993 7. Przemiany w kulturze   II. Rządy Koalicji SLD – PSL (1993–1997) 1. Sytuacja międzynarodowa 2. Rządy koalicjantów 3. Polityka zagraniczna 4. Przemiany gospodarcze 5. Społeczeństwo polskie w latach 1993–1997 6. Stosunki państwo – Kościół 7. Przemiany w kulturze   III. RZADY AWS – UW (1997–2001) 1. Sytuacja międzynarodowa 2. Rządy koalicji AWS – UW 3. Polityka zagraniczna 4. Przemiany gospodarcze 5. Przemiany społeczne 6. Stosunki państwo – Kościół 7. Przemiany w kulturze   IV. Rządy SLD – UP – PSL (2001–2005) 1. Sytuacja międzynarodowa 2. Lewica u władzy 3. Polityka zagraniczna 4. Przemiany w gospodarce 5. Społeczeństwo polskie w latach 2002–2005 6. Stosunki państwo – Kościół 7. Przemiany w kulturze   V. Nieudana próba budowy IV Rzeczypospolitej (2005–2007) 1. Sytuacja międzynarodowa 2. Prawo i Sprawiedliwość u władzy 3. Polityka zagraniczna 4. Przemiany w gospodarce 5. Społeczeństwo polskie pod rządami PiS-u 6. Stosunki państwo – Kościół 7. Przemiany w kulturze   Próba podsumowania   Bibliografia   Spis tabel   Wykaz skrótów   Indeks osób

Skip to content