[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Turystyka a rozwój regionalny. Szanse-Wyzwania-Perspektywy

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Uwarunkowania konkurencyjności regionów
Wiesław Alejziak: Obszary niepewności i wyzwania polityki turystycznej w aspekcie globalizacji oraz teorii integracji międzynarodowej
Agnieszka Niezgoda, Matylda Awedyk: Możliwości wykorzystania tzw. Internetu rzeczy (Internet of Things – IoT) w zakresie personalizacji oferty turystycznej oraz rozwoju turystyki w przyszłości
Andrzej Rapacz, Magdalena Drewnicka: Szlaki turystyczne dla rodzin z dziećmi atrakcyjną formą zagospodarowania przestrzeni
Beata Gierczak-Korzeniowska: Możliwości wykorzystania benchmarkingu marketingowego w przedsiębiorstwach turystycznych
Andrzej Miszczuk: Klastry a konkurencyjność turystyczna regionu (przykład Krainy Lessowych Wąwozów w województwie lubelskim) Beata Detyna, Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska: Próba oceny działań prorozwojowych i promujących gminy w obszarze turystyki przez jednostki samorządu terytorialnego tworzące aglomerację wałbrzyską
Emilia Bamwenda: Gospodarka turystyczna w dobie światowego kryzysu szansą na rozwój gospodarczy Tanzanii
Rola regionów w rozwoju turystyki kulturowej i zdrowotnej
Ewa Dziedzic: Turystyka medyczna w polityce rozwoju regionalnego
Paweł Stelmach: Trendy w dystrybucji usług uzdrowiskowych w gminach województwa podkarpackiego
Paweł Rut: Dziedzictwo kulturowe w relacji z nowoczesnością jako mechanizm stymulowania ruchu turystycznego w stolicy Podkarpacia
Wieńczysław Gierańczyk: Zróżnicowanie i znaczenie form turystyki żywej historii w województwie kujawsko-pomorskim
Agata Kielesińska: Potencjał turystyczny województwa śląskiego
Wiesław Firek, Katarzyna Płoszaj: Kulturowe źródła postaw wobec gór na przykładzie wybranych utworów literackich XIX i XX wieku
Anna Para: Dopasowanie programów nauczania na kierunku „turystyka i rekreacja” na potrzeby branży turystycznej

Skip to content