[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Twórczość wybranych kompozytorów polskich drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Witold Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Niniejsze studium jest przeglądem twórczości czołowych – wybranych polskich kompozytorów współczesnych w aspekcie przemian estetycznych muzyki polskiej, ale rozpatrywanej przez pryzmat osobowości, elementów biografii poszczególnych kompozytorów oraz własnych poglądów na muzykę. Studium to obejmuje reprezentatywną część twórczości takich kompozytorów, jak Witold Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki. Większość z nich (z wyjątkiem Lutosławskiego) należy do pokolenia urodzonego w latach trzydziestych XX w. Pomimo iż po okresie awangardowym przemiany estetyczne miały te same założenia sensu largo, to w rozumieniu sensu stricte przebiegały juz całkowicie indywidualnie. (…) Niniejszy skrypt może być wykorzystany na wydziałach edukacji artystycznej uniwersytetów i akademii muzycznych w ramach zajęć z historii muzyki, literatury muzycznej, analizy dzieła muzycznego oraz w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia. Publikacja ta, być może, stanie się pomocna w poszerzaniu bądź ugruntowaniu wiedzy dotyczącej czołowych przedstawicieli polskiej muzyki współczesnej (Ze wstępu).

Spis treści:

Słowo wstępne

Witold Lutosławski (1913–1994)

Henryk Mikołaj Górecki (1933–2010)

Krzysztof Penderecki (ur. 1933)

Bibliografia

Spis przykładów muzycznych

Skip to content