[wcas-search-form]

40.95 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Układy biotyczne w interpretacji fizyków

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Uwarunkowania epistemologiczno-metodologiczne badań nad organizacją życia
1.1. Mechanistyczno-redukcjonistyczne ujęcie organizacji życia
1.2. Organizacja życia w ujęciach pozaredukcjonistycznych
ROZDZIAŁ II. Kopenhaska interpretacja układów biotycznych
2.1. Punkt wyjścia kopenhaskiej interpretacji układów biotycznych
2.2. Aspekty formalne i merytoryczne kopenhaskiej interpretacji układów biotycznych
2.3. Recepcja poglądów Bohra na fenomen życia
ROZDZIAŁ III.   „Wiedeńska” interpretacja układów biotycznych
3.1. Punkt wyjścia „wiedeńskiej” interpretacji układów biotycznych
3.2. Aspekty formalne i merytoryczne „wiedeńskiej” interpretacji układów biotycznych
3.3. „Wiedeńskie” dziedzictwo w badaniach nad organizacją życia
ROZDZIAŁ IV. Dyskusja wokół „wiedeńskiej” interpretacji układów biotycznych
4.1. Ocena „wiedeńskiej” interpretacji układów biotycznych
4.2. Dyskusja nad wpływem What is life? Schrödingera na przedmiot i profil badań przyrodników
4.3. Kluczowe poglądy Schrödingera na fenomen życia poddane reinterpretacji
ROZDZIAŁ V. Kontekstowy wymiar badań nad organizacją życia
5.1. Aspekt formalny kontekstowych badań nad organizacją życia
5.2. Aspekt merytoryczny kontekstowych badań nad organizacją życia
Zakończenie
Bibliografia

Skip to content