[wcas-search-form]

47.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ulewy i powodzie w województwie podkarpackim. Studium przebiegu, skutków i przeciwdziałania

Kategoria:

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Przedmowa
1. Wprowadzenie
1.1.Cel i zakres pracy
1.2.Metody badań i materiały źródłowe
1.3.Obszary badań szczegółowych
1.4.Badania skutków ulew i powodzi na terenie województwa podkarpackiego
2. Środowisko przyrodnicze województwa podkarpackiego
2.1.Położenie
2.2.Budowa geologiczna
2.3.Rzeźba
2.4.Warunki termiczne i opadowe
2.5.Warunki hydrologiczne
2.6.Gleby i szata roślinna
2.7.Użytkowanie terenu
3. Ekstremalne opady atmosferyczne
3.1.Typy opadów i wezbrań
3.2.Rys historyczny ekstremalnych zdarzeń opadowych od początku XX w.
4. Skutki geomorfologiczne i szkody spowodowane przez ulewy i powodzie w latach 1953-2006 (na wybranych przykładach)
5. Skutki geomorfologiczne i szkody spowodowane przez ekstremalne ulewy i powodzie w latach 2009-2010
5.1.Dolina Stupnicy w rejonie Birczy w kwietniu 2009 r.
5.2.Charakterystyka opadów i wezbrań w czerwcu 2009 r.
5.3.Dolina Mleczki w rejonie Kańczugi – czerwiec 2009 r.
5.4.Dolina Brzeźnicy (Wielopołki) i Zawadki w rejonie Ropczyc – czerwiec 2009 r.
5.5.Dolina Ostrej i Kamienicy na południe od Dębicy – czerwiec 2009 r.
5.6.Dolina Wisły i dorzecze Brnia w Kotlinie Sandomierskiej w 2009 r
5.7.Charakterystyka opadów i wezbrań – maj-czerwiec 2010 r.
5.8.Dolina Wisłoka (rejon Strzyżowa i Rynna Podkarpacka) i dolina Wisłoki – maj-czerwiec 2010 r.
5.9.Dolina Wisły i dorzecze Brnia w Kotlinie Sandomierskiej w 2010 r.
6. Ulewy i powodzie w latach 2011-2018
7. Informatyczne sieci sensorowe do monitorowania zdarzeń opadowych w zlewniach niekontrolowanych
7.1.Funkcjonalna i komunikacyjna architektura systemu
7.2.Propozycja systemu monitorowania i regulacji odpływu wody na małych zbiornikach retencyjnych
7.3.Przykłady funkcjonujących systemów monitoringu powodziowego w województwie podkarpackim
8. Wnioski i propozycje dotyczące możliwości ograniczania katastrofalnych skutków ulew i powodzi w województwie podkarpackim
Literatura
Spis rycin
Spis tabel
Spis fotografii
Summary
Notki o Autorach

Skip to content