[wcas-search-form]

19.95 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz! Idee – wartości – poezja

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

POEZJA ORFICKA

Rozdział I
NIEWYRAŻALNE I METAFIZYCZNE

Uciec z Mickiewiczem na listek
Władysław Sebyła na tle grupy literackiej Kwadryga
Wyobraźnia metafizyczna Władysława Sebyły
Wyobraźnia akwatyczna Władysława Sebyły
„Nic”, „Nikt”, „Coś”. Uwagi o wierszach Władysława Sebyły, Tadeusza Różewicza, Krzysztofa Karaska
Anioł, co robił pod siebie
Poezja żywiołów (o Annie Kamieńskiej)
Wyobraźnia metafizyczna Anny Kamieńskiej
Patriotyzm i religijność Czesława Miłosza
Wyobraźnia metafizyczna Bogdana Czaykowskiego
Ornitologia poetycka Krzysztofa Karaska
Formy i wizje Krzysztofa Karaska
Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz. Glosa o nowej poezji polskiej

Rozdział II
WARIACJE NA JEDEN WIERSZ

„Człowiek wewnętrzny” i ciemna epoka. Próba interpretacji Wizerunku K.K. Baczyńskiego
Metafizyka totalitaryzmu (Uwagi o jednym wierszu Herberta)
„Misterium śmierci samotnej”. Notatki do wiersza Floriana Śmiei Astronautka
Brama Józefa Kurylaka

Rozdział III
Z NOTATNIKA RECENZENTA
Katastrofista w cieniu heksametru
Mając siebie do obrony
Nazywanie bólu
Psalmy ks. Jana Sochonia
Znaki pamięci „Piszę, co myślę i co czuję”
Wewnątrz
Na kilku strunach ciszy
Nad morzem miłości
Lament i szczęście poety
Odnaleźć ślady najczystsze
Poeta – dziecko wędrowne
Motyle, sny, obrazy – czyli poetycki „Przedświt”
Światło przemiany i wiary
Między Białoszewskim a Świetlickim
Karasek metafizyczny
Zobaczone ocala i boli
Pamięć i światło
Gry o świt
Twórczy pesymizm Ćwiklińskiego
„Świat jest żywą raną”
Uwierzyć w piękno

Rozdział IV
NOTATKI LIRYCZNE

Słowo wobec wieczności
Dusze wyśpiewanych imion i miejsc
Szary poeta
Rozpaczliwy list do Pana Boga
Język, wartości i pochwała samotności
Tragizm poety
Jesienny śpiew błazna
Wewnętrzne kolory Napiórkowskiego
Z „Męczenii, betonii i śniegii”
Formy i solarne wizje Kamila Sipowicza
Tożsamość prastarego człowieka
Poeta, czyli „mąż bogobojny”
Ciężar światła

Rozdział V
APPENDIX

Personalista „ponowoczesny”. Glosa o krytyce literackiej Karola Maliszewskiego
Tajemnice wiersza
Fraternizacja zamiast idei
Nowa poezja polska w szkołach ponadgimnazjalnych w kontekście „sztuki interpretacji”
Uwagi do założeń ideowych „Nowej Okolicy Poetów”
NOTA BIBLIOGRAFICZNA

Skip to content