[wcas-search-form]

29.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Umiejętności komunikacyjne uczniów we wczesnym wieku szkolnym w medialnej rzeczywistości

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Społeczna natura człowieka
1.1. Społeczeństwo – człowiek – interakcja
1.2. Kształtowanie się osobowości społecznej w procesie socjalizacji
1.3. Transformacja relacji interpersonalnych w różnych typach społeczeństw
1.4. Prawidłowości rozwoju społecznego dziecka w młodszym wieku szkolnym
1.5. Realia rozwoju społecznego dziecka w rzeczywistości cyfrowej
Rozdział 2. Kompetencja vel umiejętność komunikacyjna
2.1. Wybrane perspektywy ujmowania kompetencji społecznych
2.2. Kompetencja komunikacyjna – istotny komponent kompetencji społecznych
2.3. Rozwój kompetencji komunikacyjnej w świetle wybranych koncepcji
2.4. Komunikacja zapośredniczona przez media
Rozdział 3. Język w relacjach społecznych
3.1. Fenomen języka
3.2. Język – narzędzie socjalizacji
3.3. Rozwój mowy dziecka
3.4. Rozwój słownikowy dziecka
3.5. „Nowy język” pokolenia ery mediów
Rozdział 4. Emocje i gesty w komunikacji
4.1. Znaczenie komunikacji niewerbalnej
4.2. Emocje jako jeden z elementów komunikacji niewerbalnej
4.3. Gest – element komunikacji niewerbalnej
4.4. Gesty w ewolucji języka
4.5. Koncepcja reprezentacji świata w systemie werbalnym i niewerbalnym Allana Paivio
4.6. Komunikacja „niewerbalna” w komunikowaniu online
Rozdział 5. Metodologiczne podstawy badań własnych
5.1. Cel, problem, metoda, narzędzia
5.2. Charakterystyka badanej populacji, organizacja badań
Rozdział 6. Umiejętności komunikacyjne uczniów w medialnej rzeczywistości – analiza wyników badań własnych
6.1. Komunikacja werbalna uczniów wczesnej edukacji
6.1.1. Wymowa uczniów
6.1.2. Poziom mowy czynnej uczniów
6.1.3. Poziom mowy biernej uczniów
6.2. Komunikacja niewerbalna uczniów edukacji wczesnoszkolnej
6.2.1. Rozpoznawanie emocji przez uczniów
6.2.2. Regulacja emocji przez uczniów
6.2.3. Rozpoznawanie gestów przez uczniów
6.2.4. Rozumienie sytuacji społecznych przez uczniów
6.2.5. Odnajdywanie strategii społecznych przez uczniów
6.3. Aktywność medialna uczniów wczesnej edukacji
6.3.1. Aktywność medialna uczniów a poziom ich komunikacji werbalnej
6.3.2. Aktywność medialna uczniów a poziom ich komunikacji niewerbalnej
6.3.2.1. Aktywność medialna uczniów a rozpoznawanie i regulacja emocji
6.3.2.2. Aktywność medialna uczniów a poziom rozpoznawania gestów rąk
6.3.2.3. Aktywność medialna uczniów a poziom rozumienia sytuacji i strategii społecznych
Rozdział 7. Wnioski z badań i implikacje pedagogiczne
7.1. Wnioski z badań
7.2. Implikacje pedagogiczne
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Skip to content