[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Unia lubelska i jej dziedzictwo

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:
Słowo redaktorów
Jarosław Nikodem (Poznań), Garść spostrzeżeń o tzw. idei jagiellońskiej, micie jagiellońskim i programie pierwszych Jagiellonów
Agnieszka Januszek-Sieradzka (Lublin), Trzy żony króla Zygmunta Augusta. Bezdzietność ostatniego Jagiellona a unia polsko-litewska w Lublinie w 1569 roku
Łukasz Godlewski (Białystok), Walka o kształt unii polsko-litewskiej na sejmie warszawskim 1563/1564
Rita Regina Trimoniene (Szawle, Litwa), Czynniki integracji szlachty polskiej i z Prus w społeczeństwo Żmudzi w drugiej połowie XVI wieku
Antoni Mironowicz (Białystok), Cerkiew prawosławna na terenie Rzeczypospolitej przed i po unii lubelskiej
Andrzej Buczyło (Warszawa), Patronat Kościoła rzymskokatolickiego nad cerkwiami unickimi w powiecie brzeskolitewskim w XVIII w. – wybrane zagadnienia
Antoni Z. Kamiński (Warszawa), Dziedzictwo unii Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego: narody etniczne i narody obywatelskie
Леонід Зашкільняк (Львів, Україна), Люблінська унія 1569 р. в ретроспективі української історіографії
Aneks
Notki o autorach

Skip to content