[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Unia Wolności. Założenia programowe i działalność (1994–2005)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1. Powstanie Unii Wolności
1.1. Geneza powstania
1.2. Dyskusje nad kształtem przyszłego ugrupowania
1.3. Na drodze do zjednoczenia
1.4. I Kongres Krajowy Unii Wolności
1.5. Struktura organizacyjna partii
Rozdział 2. Wpływy polityczne w świetle wyborów
2.1. Wybory samorządowe
2.2. Wybory prezydenckie
2.3. Wybory parlamentarne
2.4. Wybory do Parlamentu Europejskiego
Rozdział 3. Założenia programowe Unii Wolności
3.1. Ustrój polityczny państwa
3.2. Polityka zagraniczna
3.3. Kwestie gospodarcze
3.4. Ład społeczny
Rozdział 4. Rozwój organizacyjny partii (1994–1997). Unia Wolności w opozycji
4.1. Rozwój organizacyjny partii
4.2. II Kongres Krajowy Unii Wolności
4.3. Unia Wolności w opozycji
4.4. III Kongres Krajowy Unii Wolności
Rozdział 5. Od współkoalicjanta do partii opozycyjnej (1997–2001)
5.1. Unia Wolności wobec Akcji Wyborczej Solidarność do wyborów 1997 roku
5.2. Koalicja rządowa AWS-UW
5.3. IV Kongres Krajowy Unii Wolności
5.4. Unia Wolności wobec rządu mniejszościowego Jerzego Buzka
5.5. V Kongres Kraj owy Unii Wolności
Rozdział 6. Pozaparlamentarny okres działalności (2001–2005)
6.1. I Nadzwyczajny Kongres Unii Wolności
6.2. VI Kongres Krajowy Unii Wolności
6.3. Pozaparlamentarna aktywność partii
6.4. II Nadzwyczajny Kongres Unii Wolności
6.5. Transformacja partyjna. Powstanie Partii Demokratycznej demokraci.pl
Zakończenie
Wykaz źródeł i opracowań
Wykaz skrótów
Wykaz materiałów ilustracyjnych i tabel
Indeks nazwisk

Skip to content