[wcas-search-form]

48.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ustanie członkostwa państw w organizacjach międzynarodowych

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
ROZDZIAŁ I
Organizacja międzynarodowa jako podmiot stosunków międzynarodowych
1.1. Wprowadzenie
1.2. Geneza powstania organizacji międzynarodowych
1.3. Pojęcie i klasyfikacja organizacji międzynarodowych
1.3.1. Próby sformułowania definicji organizacji międzynarodowej
1.3.2. Proces kształtowania się organizacji międzynarodowej
1.3.3. Podział organizacji międzynarodowych
1.4. Statut jako akt założycielski
1.5. Struktura organizacji międzynarodowych
1.6. Funkcje organizacji międzynarodowych
1.7. Podmiotowość organizacji międzynarodowych
1.7.1. Atrybuty podmiotowości prawnomiędzynarodowej
1.7.2. Podmiotowość organizacji międzynarodowych w świetle prawa krajowego
1.8. Podsumowanie
ROZDZIAŁ II
Członkostwo w organizacjach międzynarodowych
2.1. Wprowadzenie
2.2. Pojęcie i treść członkostwa
2.2.1. Definicja członkostwa w organizacjach międzynarodowych
2.2.2. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa
2.3. Podmioty uprawnione do członkostwa
2.4. Rodzaje członkostwa
2.4.1. Członkostwo pierwotne
2.4.2. Członkostwo wtórne
2.5. Sposoby uzyskania członkostwa
2.5.1. Adhezja
2.5.2. Akcesja/admisja
2.6. Inne niż członkowskie statusy uczestnictwa w organizacji międzynarodowej
2.6.1. Status obserwatora
2.6.2. Status członka stowarzyszonego z organizacją międzynarodową
2.6.3. Członkostwo afiliowane
2.6.4. Członkostwo częściowe
2.7. Podsumowanie
ROZDZIAŁ III
Zawieszenie w prawach członka organizacji międzynarodowej
3.1. Wprowadzenie
3.2. Pojęcie zawieszenia członkostwa
3.2.1. Definicja zawieszenia członkostwa
3.2.2. Podstawy prawne zawieszenia członkostwa
3.3. Przesłanki stwierdzenia zawieszenia w członkostwie
3.3.1. Naruszenie zobowiązań finansowych
3.3.2. Naruszenie zobowiązań pozafinansowych
3.4. Postępowanie w sprawie zawieszenia w prawach członka organizacji
3.4.1. Wszczęcie i przebieg postępowania o zawieszenie członkostwa
3.5. Skutki stwierdzenia zawieszenia członkostwa
3.5.1. Skutki zawieszenia dla państwa zawieszonego
3.5.2. Skutki zawieszenia dla organizacji międzynarodowej
3.6. Podsumowanie
ROZDZIAŁ IV
Wystąpienie z organizacji międzynarodowych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Regulacje prawne normujące wystąpienie z organizacji międzynarodowych
4.2.1. Definicja wystąpienia z organizacji międzynarodowej
4.2.2. Podstawy prawne wystąpienia z organizacji międzynarodowych
4.3. Warunki wystąpienia z organizacji międzynarodowych
4.4. Procedura wystąpienia z organizacji międzynarodowych
4.4.1. Wszczęcie i przebieg postępowania o wystąpienie z organizacji między-narodowej
4.5. Skutki wystąpienia z organizacji międzynarodowych
4.5.1. Skutki dla państwa występującego
4.5.2. Skutki dla organizacji międzynarodowej
4.6. Postępowanie w przypadku organizacji międzynarodowych nieprzewidujących możliwości wystąpienia
4.7. Podsumowanie
ROZDZIAŁ V
Wykluczenie z organizacji międzynarodowych
5.1. Wprowadzenie
5.2. Podstawy prawne wykluczenia z organizacji międzynarodowych
5.2.1. Próba zdefiniowania pojęcia „wykluczenie”
5.2.2. Regulacje prawne warunkujące procedurę wykluczenia
5.3. Przesłanki wykluczenia z organizacji międzynarodowych
5.4. Procedura wykluczenia z organizacji międzynarodowych
5.4.1. Wszczęcie i przebieg postępowania o wykluczenie z organizacji międzynarodowej
5.5. Skutki wykluczenia z organizacji międzynarodowej
5.5.1. Skutki wykluczenia dla państwa wykluczonego
5.5.2. Skutki wykluczenia dla organizacji międzynarodowej
5.6. Wygaśnięcie członkostwa na skutek utraty podmiotowości przez państwo
5.7. Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie
Abstract

Skip to content