[wcas-search-form]

16.80 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ustrój państwowy Republiki Estonii

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wykaz skrótów   Wstęp   ROZDZIAŁ I Geneza narodu, uwarunkowania geograficzne i państwowość estońska 1. Geneza narodu i państwa 2. Położenie geograficzne 3. Symbole narodowe Estonii 3.1 Godło 3.2 Flaga 3.3 Hymn 4. Ustrój administracyjny i organy administracji rządowej   ROZDZIAŁ II Ewolucja konstytucji estońskich 1. Konstytucje okresu międzywojnia 2. Konstytucje okresu dominacji radzieckiej 3. Obowiązująca konstytucja z 1992 r.   ROZDZIAŁ III Władza ustawodawcza 1. Pozycja konstytucyjna Riigikogu 2. Wybory do Riigikogu 3. Funkcje 4. Organizacja wewnętrzna 5. Status członków parlamentu i frakcje parlamentarne 6. Tryb obrad 7. Postępowanie ustawodawcze   ROZDZIAŁ IV Władza wykonawcza 1. Prezydent Republiki Estonii 1.1 Wybór prezydenta 1.2 Kompetencje prezydenta 2. Rząd   ROZDZIAŁ V Wymiar sprawiedliwości, organy ochrony prawa i Bank Estonii 1. Sądy 2. Prokuratura 3. Policja i Straż Graniczna 4. Kanclerz Sprawiedliwości 5. Kontrola Państwowa 6. Inspektorat Ochrony Danych Osobowych 7. Komisarz ds. równości płci i równego traktowania 8. Bank Estonii   ROZDZIAŁ VI Władze lokalne 1. Administracja rządowa 2. Podstawy prawne samorządu lokalnego 3. Wybory do organów samorządu lokalnego 4. Organizacja i funkcjonowanie samorządu lokalnego 5. Finanse samorządów 6. Stowarzyszenia i Związki Samorządów Lokalnych w Estonii 7. Nadzór nad samorządem lokalnym   Konkluzje   Bibliografia Akty prawne Monografie i pozycje zwarte Studia i artykuły ¬ródła internetowe   Summary

Skip to content