[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Uwarunkowania i efekty innowacji pedagogicznych nauczycieli klas początkowych

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Autorka ujęła problem sformułowany w tytule, zwracając uwagę na potrzebę zmian w polskiej edukacji wczesnoszkolnej wynikającą z zachodzących w Polsce przeobrażeń ustrojowych i cywilizacyjnych. Praca składa się z wprowadzenia i 10 rozdziałów: Teoretyczne zagadnienia innowacji pedagogicznych nauczyciela klas początkowych, Czynniki determinujące innowacje pedagogiczne nauczyciela klas początkowych, Metodologia badań, Charakterystyka czynników innowacji pedagogicznych nauczycieli klas początkowych w przeprowadzonych badaniach, Umiejętności pedagogiczne nauczycieli-nowatorów klas początkowych w świetle przeprowadzonych badań, Obszary innowacyjności działań pedagogicznych nauczycieli klas początkowych w świetle badań, Instytucjonalne uwarunkowania innowacji pedagogicznych w opinii nauczycieli, Piśmiennictwo pedagogiczne czynnikiem inspirującym innowacje, Analiza osiągnięć szkolnych uczniów klas początkowych w świetle badań, Weryfikacja hipotez i wniosków. Opatrzona jest spisem ilustracji i tabel, aneksem oraz bibliografią, na którą składa się szeroka baza źródłowa. Praca adresowana jest do pedagogów oraz studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich – szczególnie nauczania początkowego.

Skip to content