[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Uwarunkowania umiejętności czytania informacji wizualnej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Książka porusza zagadnienia związane z coraz większą obecnością przekazu wizualnego we współczesnym świecie i z koniecznością uwzględnienia w większym stopniu w programach edukacyjnych nauczania odbioru i właściwego przetwarzania informacji zawartych w obrazach medialnych. Niektórzy uważają, że to odchodzenie od prze­kazu werbalnego jest regresem cywilizacyjnym, gdyż od kilku tysiącleci możemy zaobserwować wyraźną koincydencję między postępem a wzrostem obecności i znaczenia słowa w kulturze i w życiu każdego człowieka. Przekaz niewerbalny (w tym wizualny) wydaje się bliższy zwierzętom czy ludziom pierwotnym. Z drugiej jednak strony wskazuje się coraz częściej na ogromne znaczenie różnego rodzaju przekazów niewerbalnych w kształtowaniu i odbiorze informacji, w budowaniu relacji między ludźmi i w rozwijaniu kultury. Autorka podkreśla brak szerszych badań w zakresie kultury wizual­nej. Jej książka otwiera wiele możliwości dla badaczy, którzy zechcieliby się zająć tym problemem. Publikacja bardzo sugestywnie zachęca do podjęcia tego typu badań i przekonująco ukazuje ich potrzebę.Z recenzji dr. hab. Wiesława Wójcika, pro. PAN

Spis treści:   Wprowadzenie   Rozdział 1. O umiejętności czytania informacji  wizualnej 1. Znak jako narzędzie komunikacji – od skalnych malowideł  do Internetu 2. Istota i dynamika zmian umiejętności czytania informacji wizualnej 3. Miejsce umiejętności wizualnych w rozwoju poznawczym 4. Z badań nad rozwojem umiejętności czytania informacji wizualnej 5. Wybrane klasyfikacje komunikatów obrazowych  Rozdział 2. Co jest ważne w uczeniu się czytania informacji wizualnej? 1. Percepcja bodźca audiowizualnego a rozwój poznawczy 2. Interakcje z mediami a czytanie informacji wizualnej 3. Czynniki osobowe a czytanie informacji wizualnej 4. Czynniki środowiskowe a czytanie informacji wizualnej   Rozdział 3. Umiejętność czytania informacji wizualnej przez uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej w świetle badań własnych 1. Problem, metoda, organizacja badań 2. Poziom umiejętności czytania informacji wizualnej uczniów 3. Aktywność medialna uczniów a umiejętność czytania informacji wizualnej 4. Czynniki osobowe i środowiskowe a umiejętność czytania informacji wizualnej   Rozdział 4. Preferencje uczniów w zakresie słownych i obrazowych źródeł uczenia się 1. Preferowane źródła uczenia się uczniów klas czwartych 2. Preferowane źródła uczenia się uczniów klas piątych 3. Preferowane źródła uczenia się uczniów klas szóstych   Zakończenie   Bibliografia  Spis tabel i wykresów

Skip to content