[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

W drodze ku modernizacji. Synteza

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Indeks osobowy

OPIS KSIĄŻKI

BIBLIOTEKA · POLSKIEJ · MODERNIZACJI · Tom XI

Spis treści
Wstęp
Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Cztery kroki w nowoczesność – polskie doświadczenia z modernizacją
Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski)
Polityka gospodarcza a modernizacja ziem polskich
Sławomir Kamosiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Rola instytucji w procesie modernizacji gospodarki ziem polskich od połowy XIX do XXI wieku
Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski)
Ewolucja systemu bankowego – banki a gospodarka
Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński)
Modernizacja polskiego przemysłu od połowy XIX do początku XXI wieku
Tadeusz Janicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Modernizacja polskiej wsi i rolnictwa w XIX i XX wieku. Przyczyny, uwarunkowania, rezultaty
Janusz Kaliński (prof. em. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie)
Rozwój nowoczesnych sieci transportowych na ziemiach polskich
Karol Chylak (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie)
Dwa wieki modernizacji polityki społecznej na ziemiach polskich
Włodzimierz Mędrzecki (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
Przemiany społeczeństwa polskiego od XIX-wiecznych reform agrarnych do wejścia Polski do Unii Europejskiej
Marian Zalesko (Uniwersytet w Białymstoku)
Zaplecze teoretyczne polskiej modernizacji (XIX–XXI w.) – perspektywa społeczno-ekonomiczna
Lista autorów publikacji przygotowanych w ramach projektu „W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX–XXI wieku”

Skip to content