[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

W drodze ku niepodległości. Przemiany modernizacyjne na ziemiach polskich w II połowie i na początku XX wieku

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

BIBLIOTEKA · POLSKIEJ · MODERNIZACJI · Tom I

Publikacja jest efektem zakrojonych na szeroką skalę prac badawczych poświęconych dziejom polskiej modernizacji gospodarczej i społecznej w okresie od połowy XIX wieku do czasów współczesnych. Praca jest wynikiem realizacji projektu badawczego „W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI wieku”, w którego pracach udział wzięło kilkudziesięciu naukowców z kraju i zagranicy. Tematyka pierwsze tomu porusza najważniejsze aspekty polskiej modernizacji w okresie od drugiej połowy XIX wieku do początku XX wieku. Monografia stanowi zbiór 19 rozdziałów. Poszczególne rozdziały powstały w oparciu o wnikliwą analizę źródłową. Ukazują zmiany gospodarcze na ziemiach polskich będące wynikiem postępu technicznego wynikającego z min. wprowadzenia nowych technologii, środków transportu, nowoczesnej organizacji pracy, dostępu do oświaty i kultury, różnych sfer życia społeczno-gospodarczego oraz rozwojowi nauki i przemysłu (ze wstępu)

Skip to content