[wcas-search-form]

6.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

W kręgu teorii, metodyki i praktyki

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Skrypt, dzięki aktualnej i wielowątkowej tematyce, stanowi pożądane źródło wiedzy dla nauczycieli i studentów wychowania fizycznego, rekreacji i turystyki, fizjoterapii i rehabilitacji. Składa się z 3 części: I. Wychowanie fizyczne wobec wyzwań cywilizacji konsumpcyjnej (Pasywność fizyczna – powszechny element stylu życia współczesnego człowieka, Czynniki i potrzeby rozwojowo-zdrowotne a wychowanie fizyczne, Kierunki pożądanych zmian w wychowaniu fizycznym), II. Elementy teorii i metodyki wychowania fizycznego (Wybrane problemy teorii wychowania fizycznego, Zarys klasycznej metodyki wychowania fizycznego, Pedeutologiczne uwarunkowania procesu wychowania fizycznego), III. Przykłady rozwiązań praktycznych (Planowanie i programowanie w wychowaniu fizycznym, Warsztat pracy pedagoga wychowania fizycznego). Praca jest opatrzona bibliografią, streszczeniem w języku polskim i w języku angielskim oraz aneksem.

Skip to content