[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Kontynuacje: studia i szkice

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Powojenne dzieje literatury polskiej w Kanadzie. Kilka uwag ; O sytuacji poety polskiego w Kanadzie ; „Merkuriusz Polski Nowy ale Dawnemu Wielce Podobny i Życie Akademickie” – historia pisma (styczeń 1955 – grudzień 1956) ; Obraz emigracji polskiej w świetle publicystyki i krytyki literackiej Stefanii Kossowskiej („Wiadomości” 1953-1965) ; Spóźniony romantyk. Rzecz o poezji Jerzego Brauna ; Poezja Beaty Obertyńskiej. W kręgu tradycji kulturowych ; Norwidowskie konteksty metapoetyckich utworów Bogdana Czaykowskiego i Adama Czerniawskiego ; Intertekstualna gra z tematem tajemnicy w poemacie Wariacje Andrzeja Buszy ; Tajemnice bytu. Człowiek i jego problemy w liryce Tadeusza Chabrowskiego ; „Na tym łez padole, w tej krainie ciemności…”, czyli o czasie, przemijaniu, starości i śmierci w poezji Janusza Ihnatowicza ; Zniewolenie i emigracja. O dwu rzeczywistościach w poezji Joanny Kurowskiej ; Okruchy prawd o człowieku. Pisarstwo Wita Tarnawskiego ; W cieniu londyńskiego parasola i letnich nocy. Sylwetki Krzysztofa Muszkowskiego i Ireny Bączkowskiej ; Powrót do dziecinnego (k)raju. O I jak Inni Daniela Karpińskiego ; Campo de Concentración de Miranda de Ebro. Niedostrzeżony rozdział polskiej literatury obozowej ; Wolność i kultura a rzeczywistość okupowanej Francji w Szkicach piórkiem Andrzeja Bobkowskiego ; Biografia Janusza Rakowskiego, świadka XX wieku, w świetle jego „pamiętnika mówionego” i mowy pogrzebowej przez niego samego napisanej ; Autobiografia codzienności. Elementy autobiograficzne w trzecim tomie Zbliżeń i kontynentów Floriana Śmiei ; Jan Bielatowicz (1919-1965) przekomarza się z młodymi ; Ślązak i Zagłębiak „u wód goczałkowickich”

Skip to content