[wcas-search-form]

24.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Wstęp

Część I. Profesor Barbara Czeredrecka – życie oraz działalność naukowa i praktyczna
Beata Gumienny, Barbara Czeredrecka – droga życiowa i naukowa
Gerard Szczygieł, Barbara Czeredrecka – animator kultury w Przedmieściu Dubieckim
Beata Gumienny, Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej

Część II. Wielokontekstowość potrzeb dziecka
Krystyna Barłóg, Prawa dziecka i ich praktyczna realizacja w kontekście przemian teorii i praktyki pedagogiki specjalnej
Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej, Dziecięce potrzeby i marzenia
Justyna Me-Łozińska, Poczucie sensu życia jako potrzeba młodych ludzi
Jolanta Szempruch, Etos i etyka zawodu nauczyciela

Część III. Rodzina jako główne środowisko zaspokajania potrzeb dzieci
Kamila Kasprzyk, Monika Sajdak, Potrzeby emocjonalne dziecka w środowisku rodzinnym
Aleksandra Nasiewicz, Kornelia Szybiak, Psychospołeczny portret rodziny a potrzeby dziecka
Magdalena Szendoł, Sabina Zubala, Więź rodziców z dzieckiem a jego pobyt w żłobku
Izabela Marczykowska, Martyna Wasserman, Współczesne modele życia małżeńsko- -rodzinnego w perspektywie opinii uczniów wybranych szkół ponadgimnazjalnych

Część IV. Dziecko w środowisku pozarodzinnym
Małgorzata Półtorak, Realizacja wsparcia i pomocy uczniom z trudnościami edukacyjnymi w postrzeganiu rodziców i nauczycieli
Karolina Kiełbowicz, Kamila Kruk, Żaneta Maciejewska, Dziecko w przestrzeni szpitala
Wiesława Walc, O modelu domu dziecka (od czasów powojennych do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Skip to content