[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wadowice w latach 1945–1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów
Słowo wstępne
Rozdział I Wprowadzenie „nowych porządków” w Wadowicach (1945–1949)

1. „Wolność” bez niepodległości. „Nowe porządki” (1945–1949)
2. Przejawy kontestacji „nowych porządków” w mieście
3. Resztki „burżuazyjnej” demokracji – dla zachowania pozorów
Rozdział II System stalinowski w mieście (1948/49–1956)
1. Burzenie „starego porządku”
2. Prymat ideologii nad rozsądkiem. Nowe struktury lokalnej władzy
3. Czy „ostoja” przetrwa?
3.1. Piękna karta księdza proboszcza Leonarda Prochownika i innych wadowickich kapłanów
3.2. Rozpoczęcie i zaostrzenie walki z religią i Kościołem
4. Zjawisko homo sovieticus w Wadowicach
Rozdział III Pod rządami Władysława Gomułki (1956–1970)
1. Czy „odwilż” w Wadowicach (1956/57)?
2. Wraca „stare” do miasta – koniec lat pięćdziesiątych i lata sześćdziesiąte XX wieku
3. Wadowicka walka o „rząd dusz” – Milenium, jubileusz gimnazjum i peregrynacja (1966–1968)
3.1. Obchody milenijne w Wadowicach (rok 1966)
3.2. Puste ramy w wadowickiej farze i okolicznych parafiach (rok 1968)
4. Wzmożona indoktrynacja wadowickiej młodzieży
5. Schyłek rządów Gomułki w Wadowicach
Rozdział IV Dekada rządów Edwarda Gierka i jej przejawy w mieście (1971–1980)
1. „Konsumpcyjny” komunizm w Wadowicach
1.1. Odnowa systemu czy „wielka stabilizacja”?
1.2. Reformy rzeczywiste czy pozorowane?
1.3. „Nowoczesność” czy walka z tradycją?
1.4. Czerwiec 1976 roku i jego następstwa
1.5. Dylematy wadowickiej społeczności. „Równi i równiejsi”
1.6. Życie Wadowic w latach 1977–1978
2 „Odnowił oblicze tej ziemi”. Wadowice między 16 października 1978 roku a lipcem 1980 roku
2.1. Habemus papam – i co dalej?
2.2. Przyjedzie czy nie przyjedzie?
2.3. Przyjechał! Pamiętny dzień 7 czerwca 1979 roku w Wadowicach
2.4. Pokłosie papieskiej wizyty
Rozdział V Powstanie i działalność NSZZ „Solidarność” w Wadowicach (sierpień 1980 – 12 grudnia 1981)
1. Gorący sierpień i wrzesień 1980 roku w mieście i kraju
2. Pierwsze struktury „Solidarności” w Wadowicach
3. Komisja Koordynacyjna „Solidarności” i jej działalność
3.1. Postulaty Związku pod adresem władz
4. Między spokojem i napięciem (zima–wiosna 1981 roku)
5. Stabilizacja struktur Związku w Wadowicach
5.1. Walka o imponderabilia
5.2. Marcin Wadowita znów patronem wadowickiego liceum
5.3. „Ducha nie gaście”
5.4. Bój o pomnik – wygrany!
6. „Solidarność” rolnicza i rzemieślnicza w Wadowicach
7. Koniec już bliski?
Rozdział VI Wadowickie społeczeństwo i „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego (13 grudnia 1981 roku)
1. Przez zaskoczenie. Wprowadzenie stanu wojennego w kraju i mieście
1.1. Nocna „branka” w Wadowicach i okolicy
1.2. Inny świat w odosobnieniu
2. Represje władz po wprowadzeniu stanu wojennego
3. „Byle do wiosny”
4. Przypadek Józefa Zemana
5. Co dalej?
Rozdział VII „Długa droga”. Wadowicka „Solidarność” poza prawem (1982/83–1988)
1. Nadzieja pośród beznadziejności. Pierwsze lata „normalizacji”
2. Papież i Nobel (rok 1983)
3. Przeczekać stagnację
4. SB rośnie w siłę. Represje i odpowiedź opozycji
5. Liderzy sprzeciwu
6. „Róbmy swoje”. Wydawnictwa „drugiego obiegu” w Wadowicach i okolicy
7. Co dalej z rolniczą „Solidarnością”?
8. Klub Inteligencji Katolickiej i Dom Papieża (rok 1984) wyspami wolności w Wadowicach
9. Między „normalizacją” a liberalizacją (1985–1987)
10. „Mówię o was i za was”. Kryzys systemu (1987–1988)
Rozdział VIII Reaktywowanie działalności „Solidarności” w Wadowicach. Początki „nowego rozdziału” (1989–1990)
1. Pierwsze kroki wadowickiej „Solidarności” w nowych warunkach
2. Powstanie i działalność Komitetu Obywatelskiego Ziemi Wadowickiej (1989–1990)
2.1. „Kontraktowe” wybory w 1989 roku w Wadowicach i okolicy
3. Początki „społeczeństwa obywatelskiego” w mieście
3.1. Pierwsze wolne wybory samorządowe (27 maja 1990 roku)
3.2. Powstanie odrodzonego samorządu miejskiego i jego problemy
4. Idzie „nowe”
Podsumowanie
Aneks I.
Dokumenty II.
Dane dotyczące historii Wadowic w latach 1945–1990
Wykaz tabel, fotografii i dokumentów
Bibliografia
Indeks osób
Indeks nazw geograficznych
Summary

Skip to content