[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Walka polityczna na forum Rady Miasta Rzeszowa w latach 2002–2010

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Rozważania zawarte w książce lokują się w dwóch ważnych ob­szarach badawczych nauk społecznych, mających interdyscyplinarny charakter. Pierwszym jest samorząd terytorialny. To jeden z najszybciej rozwijających się w ostatnich dwóch dekadach kierunków badań w pol­skiej nauce. Drugim są sprzeczności i konflikty społeczne. Ma on dłuższą historię niż badania samorządu terytorialnego, bowiem sięga ona co najmniej analizy walki o władzę zawartej w Księciu N. Machiavellego. Konstrukcja pracy jest spójna i logiczna. Jej problematyka została podzielona na rozdziały według jednolitych kryteriów przedmiotowych i chronologicznych. Rozdział pierwszy zawiera systematyczną prezentację rezultatów badań konfliktów podejmowanych przez reprezentantów różnych orientacji w naukach społecznych. Dobrze została zarysowana specyfika przyjętych przez nich założeń i podejścia badawczego. Drugi rozdział przedstawia charakterystykę ustroju miejskiego Rzeszowa. Łączy zatem prawny i politologiczny wątek rozważań. Najbardziej interesującą częścią pracy jest rozdział trzeci. Zawiera obszerną, multikryterialną analizę konfliktów, które podzieliły rzeszow­skie władze. Autor dokonał systematycznej, kompetentnej, rzetelnej i szczegółowej, lecz bynajmniej nie nużącej analizy kilkuset konfliktów, których odbicie odnalazł w dokumentacji prac rady miejskiej i artyku­łach prasowych. Jest ona niezwykle pouczająca.   Z recenzji prof. dr. hab. Sylwestra Wróbla

Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1. Konflikt społeczny – rozważania teoretyczne
1.1. Wybrane teorie i definicje
1.2. Sprzeczności interesów i czynniki subiektywne w walce politycznej
1.3. Skutki konfrontacyjnego pokonywania sprzeczności
1.4. Propozycja typologii konfliktów charakterystycznych dla samorządu terytorialnego
Rozdział 2. Rzeszów jako jednostka samorządu terytorialnego
2.1. Specyfika miasta na prawach powiatu
2.2. Elementy ustroju miasta Rzeszowa w latach 2002-2010
2.3. Układ sił we władzach samorządu Rzeszowa IV i V kadencji
2.4. Przejawy walki politycznej w samorządzie Rzeszowa – typowe przykłady
Rozdział 3. Analiza zidentyfikowanych konfliktów w latach 2002–2010
3.1. Źródła, przedmioty i uczestnicy
3.2. Formy i czas trwania
3.3. Dynamika, metody walki, natężenie i gwałtowność
3.4. Sposoby przezwyciężania i funkcje
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz skrótów
Spis tabel i wykresów
Indeks osób

Skip to content