[wcas-search-form]

25.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Waloryzacja florystyczna i użytkowa zbiorowisk łąkowych na terenie gminy Markowa

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

    SPIS TREŚCI   WYKAZ SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TEKśCIE I TABELACH   1. WSTĘP I CEL BADAŃ   2. PRZEGLˇD LITERATURY   3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ   4. MATERIAŁ I METODY BADAŃ   5. WYNIKI 5.1. Rezultaty badań ankietowych przeprowadzonych wśród rolników gminy Markowa 5.2. Systematyka zbiorowisk łąkowych stwierdzonych na terenie gminy Markowa 5.3. Charakterystyka przyrodnicza i użytkowa zbiorowisk łąkowych na tle niektórych czynników ekologicznych i antropogenicznych 5.3.1 Charakterystyka gleb i kompleksów na podstawie map glebowo-rolniczych 5.3.2. Właściwości chemiczne gleb 5.3.3. Charakterystyka flory 5.3.4. Fitosocjologiczna i rolnicza charakterystyka zbiorowisk 5.3.5. Fitoindykacyjna charakterystyka niektórych czynników ekologicznych 5.3.6. Wpływ niektórych czynników siedliskowych na bogactwo gatunkowe zbiorowisk łąkowych 5.3.7. Różnorodność zbiorowisk 5.3.8. Synantropizacja zbiorowisk 5.3.9. Ogólnoprzyrodnicza waloryzacja zbiorowisk metodą Oświta   6. DYSKUSJA   7. PODSUMOWANIE   8. LITERATURA   9. SPIS RYCIN   10. SPIS TABEL   11. SPIS FOTOGRAFII   12. SUMMARY

Skip to content