[wcas-search-form]

19.95 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka, t. 2

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

    Spis treści:   Wprowadzenie   Tatiana Boychuk, Natalia Gołod Charakterystyka parametrów fizycznego rozwoju, funkcjonalnego przygotowania i poziomu fizycznej aktywności studentek specjalnej medycznej grupy. (Physical development, functional vigor and physical activity of female students in special medical groups) Ewelina Czenczek, Ludwika Sadowska, Łukasz Przygoda, Konrad śnieżek, Anna Bejster Ocena skuteczności drenażu limfatycznego stosowanego w czasie dwutygodniowej terapii ambulatoryjnej u kobiet po mastektomii. (Effectiveness of the lymphatic drainage in course of fortnightly ambulatory therapy at patients after mastectomy) Justyna Drzał-Grabiec, Justyna Leszczak Ukształtowanie stóp dzieci ze środowiska miejskiego i wiejskiego. (The shape of children’s feet from town and country environment) Teresa Gniewek, Szymon Gryckiewicz, Tomasz Góra, Michał Hadała Powstawanie błędnych wzorców ruchowych w wymuszonych pozycjach spowodowanych zmianą tonusu mięśni w obszarze lędźwiowo-miedniczno-biodrowym. (The formation of inappropriate movement patterns in constrained positions achieved by changing the muscle tonus in the lumbar-spine-pelvis-region) Szymon Gryckiewicz, Teresa Gniewek, Michał Hadała, Magdalena Hagner-Derengowska, Krystyna Nowacka, Wojciech Hagner Odtworzenie kontroli nerwowo-mięśniowej u pacjenta z zaburzeniem wzorca zgięcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa na podstawie koncepcji Kinetic Control. (Restoration of neuromuscular control in patients with lumbar spine flexion pattern disorder based on the Kinetic Control concept) Weronika Hołowaty, Teresa Pop, Karolina Sowa, Łukasz Szurlej, Agnieszka Wiśniowska Wiedza społeczeństwa na temat zawodu fizjoterapeuty w różnych grupach społecznych. (Knowledge of the profession of physiotherapy in different social groups) Mariusz Janusz, Edyta Mikołajczyk, Tomasz Ridan, Grzegorz Gargas Znaczenie elastyczności wybranych mięśni w czynnościach funkcjonalnych u pacjentów z przewlekłym bólem kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. (The importance of flexibility of selected muscles in functional activities in patients with chronic lumbar – sacral back pain) Ewelina Kamińska Efekty kompleksowej rehabilitacji pacjentów z rwą kulszową. (Effects of comprehensive rehabilitation of patients with sciatica) Andrzej Knapik, Jerzy Rottermund, Julia Zbożna-Lichoń Efektywność terapii skojarzonej: energoterapii z muzykoterapią w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa. (The effectiveness of combined therapy: energy and music therapy in treating spine pain syndromes) Andrzej Knapik, Michał Rżany, Karolina Michałek Typ budowy ciała a aktywność fizyczna dziewcząt w wieku dojrzewania. (Type of body construction and physical activity among girls in adolescence) Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska, Agnieszka Jankowicz-Szymańska Aktywność fizyczna młodzieży gimnazjalnej w wieku 15 lat. (Physical Activity of the Middle School Youth at the Age of 15) Nina Lenartowicz, Jolanta Stępowska Porównanie wyników uzyskiwanych przez niemowlęta zakażone wirusem cytomegalii w testach Denver oraz TIMP. Związek otrzymywanych wyników z wybranymi czynnikami ryzyka. (Comparative study of Cytomegalia infected babies in Denver and TIMP tests. Correlation between the results and selected risk factors) Adrian Miler, Wojciech Pospiech Stymulacja wybranymi formami muzycznymi chorych z przebytym urazem czaszkowo-mózgowym. (Cranio-cerebral injuries) Paweł Piwoński, Katarzyna Walicka-Cupryś Dolegliwości bólowe kręgosłupa u pilotów a trening i odnowa biologiczna. (Pilot’s pain versus training and wellness) Teresa Pop, Małgorzata Kobylarz, Joanna Lech, Agata Kuźniar Ocena skuteczności stosowania aplikacji Kinesiology Taping w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. (Assesment the efficiency of Kinesiology Taping applications in the treatment of low back pain in the range of lumbar – sacral spine) Teresa Pop, Agata Kuźniar, Paulina Maksym, Joanna Lech Ocena efektywności wybranych metod fizjoterapii w zwalczaniu dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa u osób starszych. (Evaluation of the effectiveness of selected physiotherapy method to combat pain in the lumbar spine in the elderly) Teresa Pop, Joanna Glista, Justyna Pinda Ocena wielkości fizjologicznych przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa u dzieci i młodzieży trenujących karate tradycyjne. (Assessment of the value of the anterior-posterior curvature of the spine in children and adolescents practicing karate) Urszula Pustułka-Piwnik, Joanna Stożek, Izabela Staszczak-Gawełda Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe związane z pracą fizjoterapeuty. (Work-related musculoskeletal disorders among physiotherapists) Wojciech Rusek, Marzena Adamczyk Postępowanie fizjoterapeutyczne po zwichnięciu stawu łokciowego – opis przypadku. Obserwacja pięcioletnia. (Physical management after dislocation of the elbow joint– case study. Five-year observation) Katarzyna Selwa, Mateusz Sierżęga Niestabilność nadgarstka w przebiegu uszkodzenia kompleksu TFCC. Opis przypadku. (Wrist instability in the course of TFCC injury – a case report) Lucyna Sitarz, Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Teresa Pop, Wanda Drożdż Postępowanie neurozwojowe w zaburzonym rozwoju ruchowym u niemowląt zgodne ze współczesną koncepcją NDT-Bobath. (Neurodevelopmental interventions for impaired motor development in infants according to contemporary concepts of NDT-Bobath) Teresa Tęcza-Sowińska, Małgorzata Dobko, Katarzyna Maciołek, Teresa Pop Wartość diagnostyczna skali Oswestry w prognozowaniu dalszego leczenia bólów krzyża. (Diagnostic value of Oswestra scale in forecasting treatment of patients with discopathy in sacro-lumbar part of spine) Aneta Weres, Jolanta Zwolińska, Andrzej Kwolek Wpływ naświetlań promieniowaniem laserowym nisko (LLLT) – i wysokoenergetycznym (HILT) na pobudliwość czuciową i ruchową zdrowego mięśnia po treningu fizycznym. (Effect of low a level laser therapy (LLLT) – and a high intensity laser radiation (HILT) on the sensory and motor excitability of a healthy muscle after workout) Agnieszka Wiśniowska, Łukasz Szurlej, Katarzyna środa Ocena niepełnosprawności, aktywności zawodowej i jakości życia osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. (Disability assessment, participation and quality of life of patients with rheumatoid arthritis) Katarzyna Zajkiewicz, Katarzyna BarabaszOcena wysklepienia stóp dzieci w okresie od rozpoczęcia nauki szkolnej do skoku pokwitaniowego. (Evaluation of foot arches among children in period between school start and pubertal spurt)

Skip to content