[wcas-search-form]

24.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wartości deklarowane uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Podkarpaciu

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wprowadzenie
Część I. Rola wartości w życiu młodzieży zglobalizowanego świata

1. Pojęcie wartości
2. Rola zmiany kulturowej w systemie wartości młodzieży
3. System wartości i autorytety zglobalizowanego nastolatka
4. Liberalizm i tolerancja w zderzeniu z tradycyjnymi wartościami
5. Stan i zakres badań świata wartości wśród młodzieży w Polsce
Część II. Założenia metodologiczne własnych badań
1. Konceptualizacja własnych badań
Część III. Województwo podkarpackie i jego młodzież
1. Charakterystyka regionu i młodzieży Podkarpacia
2. Kolebka tradycyjnych wartości w konfrontacji z kulturą globalną
3. Efektywność edukacyjno-wychowawcza kształcenia ponadgimnazjalnego
4. Aspiracje i system wartości młodzieży Podkarpacia
5. Poziom kształcenia i perspektywy pracy
Część IV. Deklarowane przez podkarpacką młodzież wartości – analiza wyników badań
1. Ogólna charakterystyka badanej populacji
2. Wartości deklarowane przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Podkarpacia
3. Czynniki różnicujące system wartości młodzieży
Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Skip to content