[wcas-search-form]

23.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wartości i idee a polityka

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  SPIS TREŚCI   Table of Contents   Słowo wstępne   I. WARTOśCI I POLITYKA   Andrzej L. Zachariasz Wartości i interesy a polityka   Katarzyna M. Cwynar Filozofia polityki a praktyka polityczna   Cezary Mordka Potrzeby alterocentryczne a problem władzy, statusu i dominacji   Ян Чайковский Проблема свободы воли в современных натуралистических концепциях   Андрей Г. Мясников «Материнская вертикаль» в структуре матрицы русского традиционного сознания   Duąan Mitický Občianska spoločnos» a demokracia   Арсений Д. Куманьков Философия войны в обществе лишённом этики   Анастасия А. Коковкина Основания и проблемы межкультурного взаимодействия   Mária Igazová, Jana Gaąparovičová Vplyv vzdelávania na etické a morálne hodnoty mladých µudí   Елена H. Билык Художественные традиции слобожанщины в процессе инкультурации иностранных студентов   Любовь Д. Божко Туризм и проблемы идентичности   Світлана М. Повторева Гендерна проблематика в українському гуманітарному дискурсі: мето- дологічний аспект   II. Z DZIEJÓW IDEI POLITYCZNYCH   Przemysław Paczkowski „Filozof na tronie”. Polityczne aspiracje filozofii w antyku   Marcin Subczak „Polityka dobra” w filozofii Platona. Analiza przesłanek działalności politycznej filozofa na podstawie dialogu Państwo   Antoni Krawczyk Pozytywne zasady współżycia społecznego w Rosji według poglądów Pawła Piaseckiego i Szymona Starowolskiego   Przemysław Chmielecki Refleksja nad wolnością na uniwersytecie w obliczu Traktatu teologiczno- -politycznego Barucha Spinozy   Peter Kyslan Skrytá kultúra v Kantovej etike   Sandra Zákutná Aktívne občianstvo vo filozofii Immanuela Kanta a Adama Fergusona   Krzysztof Bochenek Kryzys wartości w ujęciu neotomizmu polskiego okresu międzywojnia   Paweł Nierodka Etyka interesu w świetle koncepcji eutyfroniki Józefa Bańki

Skip to content