[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wartości patriotyczne i narodowe w procesie dydaktyczno-wychowawczym w szkołach powszechnych II Rzeczypospolitej

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Kształtowanie się i organizacja szkolnictwa powszechnego w Polsce latach 1918–1939
Rozdział II. Idee i złożenia procesu wychowawczego
Rozdział III. Wzorce wychowawcze – legenda Józefa Piłsudskiego
Rozdział IV. Wartości patriotyczne i narodowe uroczystości rocznic historycznych i wydarzeń współczesnych
1. Uroczystości i wydarzenia o charakterze państwowym
2. Uroczystości i wydarzenia o charakterze szkolnym
3. Uroczystości i wydarzenia o charakterze religijnym
Rozdział V. Pamięć o powstaniach narodowych
1. Patriotyczny wymiar rocznic powstań narodowych
2. Chwała weteranom powstań
Rozdział VI. Patriotyczne wartości w pracy organizacji
1. Organizacje szkolne
1.1. Organizacje o zasięgu ogólnopolskim i charakterze ideowo-wychowawczym
1.2. Organizacje ogólnopolskie o specjalistycznym zakresie działalności
1.3. Organizacje o tradycjach lokalnych lub działające w określonej szkole
2. Organizacje społeczne
Rozdział VII. Wartości patriotyczne i narodowe w procesie dydaktycznym
Zamiast zakończenia
Bibliografia
Noty o Autorach
Indeks nazw osobowych
Indeks miejscowości

Skip to content