[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wartości w pedagogice. Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Wprowadzenie   Część pierwsza RODZINA TERENEM DOśWIADCZEŃ AKSJOLOGICZNYCH     Aleksander PIECUCH Rodzina – wartość nieprzemijająca – terenem urzeczywistniania wartości   Ryszard SKRZYPNIAK, Stanisław SOKOŁOWSKI Wychowanie rodzinne wspierające urzeczywistnianie wartości   Agnieszka DŁUGOSZ Rozwijanie umiejętności wykorzystania czasu zadaniem rodziców w procesach wychowania do wartości   Krzysztof KRASZEWSKI Urzeczywistnianie wartości w rodzinach ziemiańskich   Urszula DWORSKA Urzeczywistnianie wartości w rodzinach wielopokoleniowych   Wojciech WALAT Postrzeganie rodziny w reklamach telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym – sprawozdanie z badań   Katarzyna MYśLIWIEC Odpowiedzialność rodziców za kształtowanie postaw dziecka – obywatela społeczeństwa informacyjnego   Anna śNIEGULSKA Wokół przyjmowanej i odrzucanej wartości macierzyństwa   Magdalena BARABAS Wartości deklarowane matek doświadczających przemocy w rodzinie   Barbara LULEK W poszukiwaniu dróg urzeczywistniania dobra dziecka. Pomiędzy współpracą a rywalizacją   Dorota SIKORA Karanie w wychowaniu – meandry rodzicielskiej miłości   Teresa PIˇTEK Sztuka wydobywania człowieczeństwa – podstawowa wartość wychowania   Część druga UWARUNKOWANIA PROCESÓW UZEWNĘTRZNIANIA WARTOśCI     Zdzisław RATAJEK Dylematy etyczne związane z odpowiedzialnością nauczycieli za skutki pełnionych powinności   Krystyna CHAŁAS Społeczno-kulturowe uwarunkowania wyboru i afirmacji wartości środowiskowych przez młodzież z gimnazjów wiejskich   Andrzej FELCHNER, Joanna MAJCHRZYK-MIKUŁA świat wartości piotrkowskich studentów. Konstatacje pedagogiczne   Adam MAJ Preferowane i marginalizowane wartości lubelskich studentów (na przykładzie ich religijności)   Marta BUK-CEGIEŁKA Zainteresowania młodzieży akademickiej jako wskaźnik wyboru i odrzucenia wartości   Beata KOMOROWSKA Aktywność internetowa młodzieży jako wskaźnik wyboru i odrzucenia wartości   Katarzyna GARWOL Niewola cyfrowa zagrożeniem dla wolności   Marek WOJSA Urzeczywistnianie odpowiedzialności w szkole zawodowej   Jolanta LENART Urzeczywistnianie wartości w systemie oświaty terenem indoktrynacji ideologicznej   Kazimierz SZMYD, Edyta OBODYŃSKA, Hubert SOMMER Kategoria życia i kondycja człowieka jako wartość edukacyjna   Mirosław WˇTROBA Techniki wpływu społecznego jako narzędzia służące urzeczywistnianiu bądź relatywizowaniu wartości w obszarze pomocy społecznej   Anna OPAR, Tadeusz PIˇTEK Wartości i normy w procesie resocjalizacji i socjalizacji   Antoni KRAUZ Dziecko towarem – godność człowieka w poniewierce   Informacje o Autorach

Skip to content