[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wartości w pedagogice. Uczenie się

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Wprowadzenie   Część pierwsza POTRZEBA I SENS UCZENIA SIĘ   Ewa WYSOCKA Życie człowieka   Agnieszka DŁUGOSZ Konieczność ciągłego uczenia się wyzwaniem w społeczeństwie informacyjnym   Wojciech KOJS Wartości uczenia się w kontekście modelu edukacyjnego czynu   Lucyna SMÓŁKA Zdolność do uczenia się w kontekście integracji sensorycznej   Aleksander PIECUCH Nasze prywatne superkomputery   Część druga WPROWADZANIE W śWIAT WARTOśCI   Krystyna CHAŁAS Uczenie się wartości – wybrane aspekty. Zarys zagadnienia   Urszula OSTROWSKA Człowiek w świecie wartości. Wartości w świecie człowieka   Waldemar FURMANEK Determinanty pedagogicznych procesów wprowadzania w świat wartości   Waldemar FURMANEK Model człowieka odniesieniem do opisu przedmiotu badań pedagogiki wartości   Waldemar FURMANEK Uczyć się być człowiekiem   Waldemar FURMANEK Uczenie się siebie. Rozpoznawanie jedyności i osobowej jednorazowości   Waldemar FURMANEK Wychowanie do wartości i edukacja aksjologiczna   Część trzecia EDUKACJA A WPROWADZANIE W śWIAT WARTOśCI   Zdzisław RATAJEK O nowym miejscu „uczenia się” w edukacji zdominowanej nowoczesną technologią i kulturą multimedialną   Marta BUK-CEGIEŁKA Nauczanie – uczenie się w systemie wychowawczo-dydaktycznym Marii Montessori w świetle teorii wielostronnego kształcenia Wincentego Okonia   Marek WOJSA Dewaluacja wartości uczenia się w szkołach zawodowych o kierunku samochodowym   Mirosław WˇTROBA Uczenie się i nauczanie prawa jako determinanty wychowania ku wartościom   Część czwarta WPROWADZANIE W śWIAT WARTOśCI W śRODOWISKU WYCHOWAWCZYM I KULTUROWYM   Krzysztof KRASZEWSKI O nauczaniu wychowującym w rodzinach ziemiańskich   Urszula DWORSKA-KACZMARCZYK, Katarzyna MYśLIWIEC Dziedzictwo kulturowe w edukacji dziecka – multimedia w ofercie krakowskich muzeów   Kazimierz OŻÓG Opozycja światło – ciemność w języku i kulturze (wybrane zagadnienia)   Ryszard SKRZYPNIAK Rozważania o autoedukacji w rodzinie

Skip to content