[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wczesna epoka żelaza na terenie Polski południowo-wschodniej – dynamika zmian i relacje kulturowe

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Od autora

1. Zagadnienia wstępne

1.1. Cele i zakres opracowania

1.2. Zarys stanu badań

2. Sytuacja kulturowa u schyłku epoki brązu

2.1. Wprowadzenie

2.2. Cmentarzyska i osady tarnobrzeskiej kultury łużyckiej – problem kontynuacji lub dyskontynuacji użytkowania

2.3. Infiltracje górnośląsko-małopolskie na terytorium tarnobrzeskiej kultury łużyckiej

2.4. Obecność elementów holihradzkich

2.5. Odrębność kulturowa strefy karpackiej

3. Problem II fazy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej

3.1. Stylistyka nadsańska i jej znaczenie dla studiów chronologicznych

3.2. Chronologia i interpretacja

4. Zmiany związane z III fazą tarnobrzeskiej kultury łużyckiej

4.1. Charakterystyka materiałów III fazy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej

4.2. Zmiany w obrządku pogrzebowym

4.3. Zmiany w modelu osadniczym

4.4. Zagadnienia chronologii

5. „Obce” elementy kulturowe

5.1. Problem materiałów kręgu stempelkowego i kultury czarnoleskiej

5.2. Późne infiltracje trackiego kręgu kulturowego

6. Strefa karpacka we wczesnej epoce żelaza

6.1. Specyfika źródłowa strefy karpackiej

6.2. Problem zespołów typu Niepla

7. Enklawa osadnictwa kręgu scytyjskiego

7.1. Aglomeracja chotyniecka – charakterystyka aktualnego stanu badań

7.2. Chronologia

7.3. Znaczenie i związki kulturowe

8. Kultura pomorska

8.1. Specyfika źródłowa

8.2. Osadnictwo

8.3. Chronologia

9. Podsumowanie – zarys przemian kulturowych we wczesnej epoce żelaza w południowo-wschodniej Polsce

9.1. Dynamika zmian

9.2. Przyczyny zmian – aspekt środowiskowy

9.3. Przyczyny zmian – aspekt historyczny

9.4. Uwagi końcowe

Wykaz cytowanej literatury

The Early Iron Age in south-eastern Poland – dynamics of changes and cultural relations.

Summary

Skip to content