[wcas-search-form]

23.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wiedza, przekonania i ryzykowne zachowania studentów Podkarpacia związane z HIV/AIDS

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp

Rozdział 1. Społeczeństwo polskie wobec problemów HIV/AIDS
1.1. Sytuacja epidemiologiczna i wskaźniki testowania w kierunku HIV w Polsce
1.2. Zachowania seksualne Polaków w XXI wieku
1.3. Pozaseksualne ryzykowne zachowania Polaków w kontekście zakażeń HIV
1.4. Wiedza i przekonania współczesnych Polaków dotyczące problematyki HIV/AIDS
1.5. Osoby żyjące z HIV w polskim społeczeństwie
Rozdział 2. Koncepcja metodologiczna badania
2.1. Procedura realizacji projektu badawczego
2.2. Cele badań, problemy badawcze, zmienne
2.3. Metoda, technika, narzędzie badań, sposób analizy zgromadzonego materiału
2.4. Procedura realizacji badań terenowych
2.5. Próba badawcza
Rozdział 3. Wiedza studentów o HIV/AIDS
3.1. Źródła wiedzy o HIV/AIDS
3.2. Rzeczywisty stan wiedzy studentów na temat HIV
3.3. Subiektywnie oceniany poziom wiedzy na temat HIV/AIDS
3.4. Wnioski z badań dotyczące wiedzy studentów o HIV/AIDS
Rozdział 4. Studenci wobec osób żyjących z HIV i ich rodzin
4.1. Uwarunkowania zakażeń HIV w Polsce w opiniach studentów
4.2. Stosunek do osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
4.3. Przekonania na temat konsekwencji zakażenia dla osób żyjących z HIV i ich rodzin
4.4. Poziom gotowości do podejmowania kontaktów społecznych z osobami żyjącymi z HIV
4.5. Wnioski z badań dotyczące przekonań studentów na temat osób żyjących z HIV
Rozdział 5. Styl życia studentów w kontekście diagnozowania HIV
5.1. Ryzykowne zachowania seksualne i pozaseksualne związane z ryzykiem transmisji HIV
5.1.1.Ryzykowne zachowania stwarzające bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie zakażenia HIV
5.1.2. Skupienia ryzykownych zachowań studentów, w kontekście zagrożenia HIV
5.2. Studenci wobec diagnozowania zakażeń HIV
5.2.1. Nastawienia studentów wobec diagnozowania zakażenia HIV
5.2.2.Wykonywanie testów w kierunku zakażeń HIV
5.2.3. Poziom wiedzy o HIV oraz doświadczenia ryzykownych zachowań w obrębie trzech skupień a wykonywanie testów w kierunku zakażenia HIV
5.3. Wnioski z badań dotyczące stylu życia studentów w kontekście diagnozowania HIV
Zakończenie
Spis tabel, wykresów i rysunków
Bibliografia
O autorce

Skip to content