[wcas-search-form]

6.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 5

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wstęp (Jerzy Maternicki), I. ZAGADNIENIA OGÓLNE, METODOLOGICZNE I WARSZTATOWE: Wojciech Wrzosek (Poznań) – Prawda stosowana korporacji historyków wobec prawdy filozofów, Bożena Płonka-Syroka (Wrocław) – Koncepcja faktu naukowego Ludwika Flecka w odniesieniu do poglądów niemieckiej szkoły neoromantycznej, Leonid Zaszkilniak (Lwów) – Kształtowanie się nowoczesnej historiografii ukraińskiej w Galicji XIX w., Witalij Telwak (Drohobycz) – Mychajło Hruszewski w historiografii polskiej XX wieku, Artur Znajomski (Lublin) – Wpływ lwowskiego środowiska historycznego na rozwój metodyki bibliografii osobowej do 1939 roku, II. POD ZNAKIEM PÓ¬NEGO OśWIECENIA I ROMANTYZMU: Mariola Hoszowska (Rzeszów) – Arianie i problem polskiej tolerancji religijnej w podręcznikach historii późnego Oświecenia, Katarzyna Błachowska (Warszawa) – Kazimierza Stadnickiego badania nad dziejami dynastii Giedyminowiczów, Dorota Malczewska-Pawelec, Tomasz Pawelec (Katowice) – Miasto Lwów jako środowisko życia lwowskich historyków w XIX stuleciu. Karol Szajnocha i Henryk Schmitt, Natalia Leszkowycz (Lwów) – Jan Milikowski jako księgarz i wydawca, III. DOBA POZYTYWIZMU I NEOROMANTYZMU: Violetta Julkowska (Poznań) – Refleksje historyków lwowskich, krakowskich i warszawskich drugiej połowy XIX w. na temat dziejów i aktualnego stanu historiografii polskiej, Ihor Czornowoł (Lwów) – Pracownia Ksawerego Liskego we wspomnieniach Omelana Kałytowskiego (Materiały ze “Słownika Iwana Łewyćkoho”), Alfred Toczek (Kraków) – Lwów – historycy w działalności towarzystw naukowych miasta (1867–1918), Lidia Łazurko (Drohobycz) – Współpraca ukraińskich uczonych z Polskim Towarzystwem Historycznym (okres lwowski), Jolanta Kolbuszewska (Łódź) – Twórczość recenzyjna Tadeusza Korzona na łamach “Kwartalnika Historycznego”, Olha Szczodra (Lwów) – Zagadnienia prehistorii i dziejów Rusi w badaniach Iwana Franki, Andrzej Me (Rzeszów) – “Ateny Wołyńskie” Michała Rollego (1855–1932), Wasyl Pedycz (Iwano-Frankiwsk) – Zagadnienia historii Polski w badaniach lwowskiej szkoły historycznej M. Hruszewskiego (koniec XIX – początek XX w.), Oksana Ruda (Lwów) – Dzieje Ukrainy w dorobku naukowym Wiktora Czermaka, Iryna Macewko (Lwów) – Stosunki krakowskiego Klubu Słowiańskiego z ukraińskim środowiskiem historycznym Lwowa, Olha Popowycz (Lwów) – Archeograficzne ekspedycje działaczy Naukowego Towarzystwa im T. Szewczenki do zagranicznych archiwów i bibliotek na przełomie XIX i XX w., Jan Tyszkiewicz (Warszawa) – Przywileje dla zwierzchników Cyganów opublikowane przez historyków lwowskich, Oleh Pawłyszyn (Lwów) – Ukraińskie środowisko historyczne Lwowa w latach I wojny światowej, IV. W II RZECZYPOSPOLITEJ: Bohdan Hud’ (Lwów) – Początki kierunku “państwowego” w historiografii ukraińskiej Lwowa okresu międzywojennego, Mychajło Kril (Lwów) – Wasyl Romanowycz Wawryk jako historyk, Joanna Pisulińska (Rzeszów) – Historycy i historia w lwowskich towarzystwach naukowych okresu międzywojennego, Władysława Szulakiewicz (Toruń) – Członkowie Lwowskiego Oddziału Komisji do Badania Dziejów Wychowania i Szkolnictwa w Polsce (1920–1929), Stefan Ciara (Warszawa) – Nauki pomocnicze historii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w dobie II Rzeczypospolitej, Jerzy Maternicki (Rzeszów) – Adama Szelągowskiego parasynteza dziejów Polski, Ewa Szeloch (Rzeszów) – Żydzi i ich rola w dziejach Polski w syntezach i podręcznikach szkolnych Adama Szelągowskiego, Lidia Michalska-Bracha (Kielce) – Adam Szelągowski jako badacz powstania styczniowego, Paweł Sierżęga (Rzeszów) – “Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne” 1933–1939, Hanna Wójcik-Łagan (Kielce) – Franciszek Bujak jako dydaktyk historii.   Wszystkich zainteresowanych tomem 4 serii wydawniczej pt. Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. pod red. Leonida Zaszkilniaka i Jerzego Maternickiego uprzejmie informujemy, że został on wydany na Ukrainie przez Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franki.

Skip to content