[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Wierny swemu dziedzictwu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Półćwiartkowi

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

Słowo wstępne, ks. Stanisław Nabywaniec

WOKÓŁ OSOBY JUBILATA:
Zdzisław Budzyński – Józef Półćwiartek. Szkic do biografii naukowej,
ks. Stanisław Nabywaniec, Beata Lorens, ks. Sławomir Zabraniak – Dorobek naukowy i dydaktyczny Jubilata

Bibliografia prac Profesora Józefa Półćwiartka za lata 1996–2010
Działalność dydaktyczna
Wypromowani doktorzy
Jurij Kyszakewycz – Професор Юзеф Получвяртек – дослідник історії Лежайська
Adam Rząsa – Ze wspomnień o sukcesach twórczych, ale i o rozterkach życiowych historyka Józefa Półćwiartka

ARTYKUŁY:
Elżbieta Biesiadecka – Galicja w powojennych podręcznikach do nauczania historii (do 1956 roku)
Andrzej Bonusiak, Edyta Czop – Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Kulturalne w Mariupolu. Zarys działalności
Włodzimierz Bonusiak – Działalność wydawnicza Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie w latach 1938–1991
Zdzisław Czownicki – Związki handlowe miast leżących nad dolnym Sanem z Gdańskiem w XVI i XVII wieku
Rafał Czupryk – Wybrane instytucje przemyskich diecezji obrządku wschodniego i łacińskiego w XVIII wieku
Tobiasz Dudycz, ks. Stanisław Nabywaniec – Skarby regionu. Historyczne i kulturowe dziedzictwo gminy Dydnia
Paweł Grata – Austriackie tradycje fiskalne w systemie podatkowym II Rzeczypospolitej
Jerzy Horwat – Grzymisława „ducissa Opuliensis”, Mariola Hoszowska – Klio w służbie narodu (1795–1830)
Zygmunt Kubrak – Wpływ osadnictwa i przemysłu leśnego na proces wylesienia i przemiany drzewostanu w Puszczy Solskiej (XVI–XVIII w.)
Małgorzata Kutrzeba – Kazimierza Krygowskiego „Pamiętnik”
Jerzy Kuzicki – Rozwój oraz formy wspólnot laikatu polskiego w okresie Wielkiej Emigracji i współcześnie
Jan Kwak – Sprawy przed sądami miejskimi Głogowa Małopolskiego w XVIII wieku
Zbigniew Lenart – Zaangażowanie polityczne mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w czasach autonomii galicyjskiej i dwudziestolecia międzywojennego
Beata Lorens – Bractwa cerkiewne w eparchii chełmskiej w XVIII wieku w świetle zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie
Roman Pelczar – Szkoły parafialne w łacińskiej diecezji przemyskiej (XIV–XIX w.). Uwarunkowania i dynamika rozwoju
Jan Pisuliński – Przesiedlenie ludności ukraińskiej z powiatu łańcuckiego do USRR w latach 1944–1946
Danuta Pustelak – Działalność oświatowa i dobroczynna ziemiaństwa powiatu rzeszowskiego w XIX i na początku XX wieku
Sabina Rejman – Ofiary chorób epidemicznych w Krasnem w latach 1786–1863
Władysław A. Serczyk – Nad Kołomakiem, Wacław Wierzbieniec – Rzeszów na pograniczu narodów i kultur
ks. Sławomir Zabraniak – Reforma studiów w seminariach archidiecezji gnieźnieńskiej w 1792 roku
Alojzy Zielecki – Własność tabularna w Galicji, Tabula gratulatoria, Z archiwum Jubilata

Skip to content