[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wizyty cesarza Franciszka Józefa I w Galicji

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Wstęp I. WIZYTY CESARSKIE W GALICJI I.1. Oficjalne wizyty cesarskie w Galicji I.1.1. Podróż inspekcyjna po Galicji i Bukowinie 11 X – 3 XI 1851 r. I.1.2. Podróż inspekcyjna po Galicji i Bukowinie 1–19 IX 1880 r. I.2. Wizyty o charakterze wojskowym I.2.1. Podróż inspekcyjna po Galicji i Bukowinie 13 VI – 9 VII 1855 r. I.2.2. Manewry i wizyta Franciszka Józefa I w Jaśle 10–16 IX 1900 r. I.3. Wizyty o charakterze okazjonalnym I.3.1. Wizyta na Wystawie Krajowej we Lwowie 7–11 IX 1894 r. I.4. Wizyty, które nie doszły do skutku I.4.1. Podróż inspekcyjna 1868 r. II. POLITYCZNY ODD¬WIĘK WIZYT II.1. Treści polityczne przypisywane podróżom cesarskim II.2. Skutki polityczne wizyt dla kraju II.3. Sprawa przekazania Wawelu na rezydencję monarszą III. PRZYJĘCIE CESARZA PRZEZ LUDNOśĆ GALICJI III.1. Ewolucja stosunku do wizyt monarszych poszczególnych grup społecznych III.1.1. Szlachta i arystokracja III.1.2. Sfery mieszczańskie III.1.3. Chłopstwo i duchowieństwo IV. KRAJ WOBEC WIZYT CESARSKICH IV.1. Wydatki związane z przygotowaniem wizyt cesarskich IV.2. Życie miast w czasie pobytu w nich cesarza IV.3. Ozdoby i iluminacje miast w czasie pobytu w nich cesarza V. CESARZ WOBEC GALICJI V.1. Dary i podarunki cesarskie V.2. Ewolucja stosunku Franciszka Józefa I do Galicji i jej mieszkańców VI. OBRAZ WIZYT CESARSKICH W PRASIE, LITERATURZE I SZTUCE VI.1. Obraz wizyt cesarskich w prasie VI.1.1. Obraz wizyt cesarskich w prasie codziennej VI.1.2. Obraz wizyt cesarskich w prasie satyrycznej VI.2. Obraz wizyt cesarskich w literaturze VI.2.1. Wizyty cesarskie w literaturze pamiętnikarskiej VI.2.2. Wizyty cesarskie w utworach poetyckich VI.3. Obraz wizyt cesarskich w malarstwie Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis ilustracji Aneks I. Programy wizyt cesarskich w Galicji Aneks II. Regulamin straży honorowej obywatelskiej powołanej na czas wizyty Franciszka Józefa I w Krakowie w 1880 r. Aneks III. Listy cesarskie Aneks IV. Utwory poetyckie pisane w związku z wizytami cesarza Franciszka Józefa I w Galicji

Skip to content